Kraj chce prostřednictvím Dětského centra Zlín pomoci rodinám, které se potýkají s duševními potížemi

18.10.2022 14:21

ZLÍNSKÝ KRAJ – Krajští radní schválili projektový rámec projektu Podpora duševního zdraví v rodinách ve Zlínském kraji, který připravila příspěvková organizace Dětské centrum Zlín. Organizace má nyní za úkol dopracovat projekt do konečné podoby žádosti o evropské dotace z Operačního programu Zaměstnanost.
„Hlavním cílem je pomoc rodinám, ve kterých má buď dítě nebo rodič či pečující osoba duševní potíže. Jde o to, aby děti mohly vyrůstat v přirozeném prostředí rodiny a byla jim poskytnuta potřebná péče. Kvůli zajištění odpovídající podpory se v rámci projektu plánuje navýšení úvazků sociálních pracovníků a psychologa v sociálně aktivizační službě, síťování služeb a celkové posílení informovanosti o možnostech odborné pomoci,“ sdělila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.
Realizace projektu je naplánována na období od března 2023 do května 2025. Předpokládané náklady jsou ve výši 10 milionů korun, kdy 90 procent pokryjí peníze z dotace, zbývající částka jeden milion korun pak bude hrazena z rozpočtu příspěvkové organizace.
„Sledujeme, že od roku 2020 s nástupem pandemie COVID-19 a s tím spojené finanční a další životní nejistoty se výrazně zhoršil psychický stav dětí i rodičů, případně jiných pečujících osob ve Zlínském kraji. U dětí se zvyšuje počet případů úzkostných poruch, klinických depresí, sebepoškozování, pokusů o sebevraždy i dokonaných sebevražd,“ uvádí v žádosti o podpoření projektu ředitel Dětského centra Zlín Marek Mikláš. Odborníci ze sociálních služeb, zdravotnictví i školství podle něj registrují vysoký nárůst počtu dětí s akutní potřebou odborné péče, avšak čekací doba na první vyšetření u psychologa nebo psychiatra je i několik měsíců.
„Na naše pracovníky se obrací stále více rodin, které potřebují okamžitou podporu při řešení jejich komplikované situace, a lze očekávat, že tato poptávka bude mít rostoucí tendenci,“ dodal Marek Mikláš.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto zlínského dětského centra: Zlínský kraj