Kraj chce podpořit rekonstrukci luhačovické sokolovny pro účely základního uměleckého vzdělávání

16.09.2021 08:26

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zastupitelé Zlínského kraje na svém zářijovém zasedání vyjádřili vůli k poskytnutí dotace ve výši 22,5 milionů korun pro město Luhačovice na rekonstrukci místní sokolovny. Objekt je v majetku města a díky dohodě s krajem by jeho prostory měly v budoucnu sloužit pro zajištění základního uměleckého vzdělávání v této lokalitě. „V Luhačovicích totiž Zlínský kraj nemá vlastní budovu, v níž by mohla sídlit ZUŠ, a tak výuka zatím probíhá rozptýleně na několika místech. Návrh na navýšení alokace rozpočtu 2021 předložil náměstek hejtmana David Vychytil, zodpovědný za ekonomiku a finance,“ uvedla krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.

„V současné době připravujeme rozpočet na rok 2022, proto jsem kolegům zastupitelům představil záměr uvolnit finanční prostředky na rekonstrukci luhačovické sokolovny. Samotné schvalování dotace bude na programu na listopadové schůzi zastupitelstva,“ upřesnil náměstek David Vychytil.
„Se starostou Luhačovic Marianem Ležákem jsme domluveni na tom, že objekt bude využíván také k rozvoji podnikatelských aktivit Zlínského kraje, jako jsou například různá školení, semináře a tematická setkání,“ dodal náměstek hejtmana.

O možnosti využít luhačovickou sokolovnu jako sídlo Základní umělecké školy jednala již začátkem roku krajská radní pro školství Zuzana Fišerová s představiteli Luhačovic a ředitelkou místní ZUŠ.

„Vnímám to jako velký posun. Tím, že město je ochotné poskytnout prostory v sokolovně poté, co bude zrekonstruována, by žáci i učitelé mohli mít mnohem lepší podmínky pro výuku, než je tomu teď, kdy probíhá na více detašovaných pracovištích. V Luhačovicích kraj nedisponuje vlastními budovami pro umístění ‚Zušky‘. Proto vítáme příležitost perspektivně soustředit všechny obory ´pod jednu střechu´ do objektu, který je ideální i z hlediska svého umístění. Navíc sem budou mít žáci bezpečnější cestu ze základní školy než nyní, kdy přechází frekventovanou silnici," řekla radní Zuzana Fišerová.

Pokud bude vše mezi krajem a městem smluvně vyřešeno a zastupitelé v listopadu dotaci schválí, sokolovna by mohla začít sloužit jako sídlo ZUŠ od roku 2023.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj