Koronavirus snížil nápad trestné činnosti ve Valašském Meziříčí

02.07.2021 07:42

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Další náročný rok mají za sebou policisté z Obvodního oddělení Policie České republiky ve Valašském Meziříčí (OO PČR VM). Se zprávou o stavu veřejného pořádku na teritoriu města Valašské Meziříčí za rok 2020 seznámil zastupitele Pavel Šerý, vedoucí OO PČR VM.
„Naši činnost výrazně ovlivnila pandemie koronaviru. K prošetření jsme tak v roce 2020 přijali 4 268 oznámení, což je o 557 méně než v předchozím roce. Z toho ve 422 případech se jednalo o trestné činy, 2 305 bylo přestupků a 1 545 oznámení jsme založili pod číslem jednacím,“ vypočítal Šerý.
„Alarmující je počet přestupků a trestných činů spáchaných pod vlivem omamných a psychotropních látek, a to celkem 233. Jedná se o rostoucí trend. Proto jsme se také zaměřili zejména na kontrolu řidičů v nočních a brzkých ranních hodinách, kdy často jezdí pod vlivem takzvaného zbytkového alkoholu. V průběhu dne se pak jedná zejména o řidiče pod vlivem psychotropních látek,“ doplnil vystoupení Pavel Šerý.

V rámci služebního obvodu působnosti OO PČR VM, ale také celého kraje pak došlo k výraznému snížení nápadu trestné činnosti. „Hlavní příčiny lze spatřovat v mimořádných a krizových opatřeních a v opakovaně vyhlašovanému nouzovému stavu kvůli pandemii koronaviru. I přesto se nám v této oblasti nadále dařilo v objasněnosti, která loni činila 64,45 procent,“ pokračoval vedoucí valašskomeziříčského obvodního oddělení Policie ČR.
„Stále nás nejvíc trápí majetková trestná činnost, kdy jsme loni řešili 41 vloupání a 13 případů krádežívěcí z vozidel.Potěšující ale je, že důslednou kontrolní činnosti, spoluprací s Městskou policií Valašské Meziříčí a zejména vytěžováním městského kamerového systému, se nám daří tuto formu trestné činnosti potlačovat,“zhodnotil Pavel Šerý.

Vlastimil Langer

Zdroj: MěÚ Valašské Meziříčí

Ilustrační foto: Archiv SNZ