Konzervátorské pracoviště Muzea jihovýchodní Moravy bude mít novou střechu

22.04.2021 14:03

ZLÍNSKÝ KRAJ – Podle rozhodnutí Rady Zlínského kraje poputují finance do několika kulturních příspěvkových organizací. „Rozsáhlou rekonstrukcí na podzim projde otrokovické pracoviště Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. V budově se nachází konzervátorské dílny a část je věnovaná i depozitářům. Jejich stav ale ohrožuje rovná střecha, která je v nevyhovujícím stavu a dešťová voda jí prosakuje do budovy. Opravou se zamezí zatékání do objektu, a tím k ochraně historických sbírek,“ uvedla krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.
„Rekonstrukce objektů, které uchovávají naše kulturní dědictví, jsou jednou z našich priorit. Na opravu střechy a schodiště konzervátorského pracoviště jsme vyčlenili 3, 197 mil korun. Příspěvek na provoz ve výši 200 tisíc Kč jsme schválili také pro dendrologický průzkum zámeckého parku Lešná, který je zapsán na státním seznamu kulturních památek. V minulém století byl celý areál parku neudržovaný a dnes tím trpí i řada chráněných stromů, které jsou napadeny jmelím. Aby se mohli návštěvníci těšit z jeho krás i nadále, je třeba o něj pečovat,“ vysvětluje radní Zlínského kraje odpovědný za dotace a investice Zbyněk Fojtíček.
Radní se také shodli na navýšení příspěvku pro Hvězdárnu Valašské Meziříčí, který má sloužit k nákupu speciálního dalekohledu na pozorování Slunce. Namísto původních 80 tisíc kraj přispěje 100 tis. korun. Investice je plánovaná v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, který je spolufinancovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), rozpočtem ČR a Zlínským krajem.

Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj

Foto: Muzeum jihovýchodní Moravy