Konference V Muzeu Kroměřížska přilákala zájemce o hanácký region z řad odborníků i veřejnosti

09.11.2021 07:02

KROMĚŘÍŽ - V Muzeu Kroměřížska se 4. listopadu konala již XVI. odborná konference O tradiční lidové kultuře na Hané. Sešlo se zde více než 70 zájemců o hanácký region především z muzeí, archivů a knihoven, ale také z řad veřejnosti. Cílem konference je formou referátů a následné diskuze připomínat kulturní hodnoty a tradice v největší moravské národopisné oblasti.

O zahájení se postarali hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a první náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ivo Slavotínek, kteří převzali nad konferencí záštitu. Oba zdůraznili mimo jiné nezbytnost předávání odkazů a tradic mladším generacím.

Na konferenci zaznělo 13 odborných příspěvků, které pojednávaly například o Zlínském kraji v lidové písni, o hanáckém tanečním stylu či o opascích vyšívaných pavím brkem.
 „Tradiční lidová kultura jako součást kulturního dědictví je neustále se vyvíjejícím a živým systémem. Poukazuje na kulturní rozmanitosti, hmotné a duchovní bohatství regionu a je základem naší identity. Tato odborná konference je pravidelné setkání odborníků a zájemců o hanácký region a zaměřuje se na všechny oblasti materiální a nemateriální tradiční lidové kultury, tj. na lidový dům, formu zaměstnání a obživy, lidový oděv, lidové zvyky a obyčeje, folklor, lidový tanec a píseň, folklorismus, nářečí atd.," vysvětlila etnoložka muzea Markéta Hnilicová.

Konference O tradiční lidové kultuře na Hané se ale v Muzeu Kroměřížska nekonala poprvé. „Ve dnech 26.–28. 11. 1991 zde proběhl vůbec první ročník této konference, která byla tenkrát organizována z popudu předsedkyně Hanáckého folklorního poradního sboru Heleny Lisické, a muzeum ji zařadilo mezi stěžejní akce ke stému výročí úmrtí národopisce Františka Skopalíka ze Záhlinic. Poté byla tatáž konference v našem muzeu ještě v roce 2000," doplnila ředitelka Muzea Kroměřížska Martina Miláčková.

Všichni zájemci o toto téma si budou moci zakoupit sborník přednesených příspěvků, který vydá Hanácký folklorní spolek v průběhu příštího roku.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Muzeum Kroměřížska