Konference Udržitelné a společensky odpovědné turistické regiony

12.11.2022 09:58

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy uspořádala ve středu 9. listopadu v Galerii Desítka v Obchodním domě ve Zlíně konferenci Udržitelné a společensky odpovědné turistické regiony, která byla závěrečným eventem projektu realizovaného v rámci přeshraniční spolupráce s Trenčín regionem. Konference se zúčastnilo více než 60 odborníků, manažerů a studentů z oblasti cestovního ruchu, ale také několik starostů obcí z regionu, jejichž příklady z praxe jsou skvělým příkladem udržitelnosti cestovního ruchu.
 „Všechny podobné akce vedoucí ke zkvalitnění řízení cestovního ruchu vítám a jsem rád, že o tomto tématu mluvíme a diskutujeme je s odborníky. V České republice stále nepřikládáme cestovnímu ruchu takový význam, jaký si zaslouží. Přitom je pro veřejné rozpočty tak důležitý a významně se podílí na hrubém domácím produktu. Bohužel dodnes není ani ukotven zákonem o cestovním ruchu, na nějž se roky čeká,“ uvedl při zahájení konference Lubomír Traub, náměstek hejtmana Zlínského kraje.
Součástí konference byla prezentace výsledků šetření projektu, který se zaměřil na přístupy rezidentů k cestovnímu ruchu ve dvou turisticky různě rozvinutých regionech Východní Moravy, v Bílých Karpatech a Vsetínských Beskydech – Javorníkách. Vedle ředitelky Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Zuzany Vojtové a jednoho ze zpracovatelů Romana Kalabuse, kteří tyto výstupy představovali odbornému publiku, přinesla konference celou řadu dalších zajímavých a hlavně inspirativních příspěvků od odborníků v oblasti udržitelného cestovního ruchu, a to nejen na celostátní, ale i mezinárodní úrovni.
Zahraniční projekt představila Zuzana Burdová ze slovenské nadace AEVIS, která mluvila na téma přírodního turismu a zpřístupnění východoslovenské oblasti Národního parku Poloniny. Zachovala se tam panenská příroda a neporušená krajina, v níž volně žijí vedle dalších ohrožených zvířat medvědi, vlci a dokonce zubři.
Inspirativní byla pro účastníky také přednáška starosty obce Modrá Miroslava Kováříka. Představil minulé i budoucí projekty obce, jež se stala známou vybudováním areálu Archeoskanzenu Modrá, expozice Živá voda nebo stezky praturů. Jak starosta Modré uvedl, všechny realizované projekty prospěly obci i krajině. Modrá se tak pro turisty stala atraktivním cílem, který nabízí stále více možností trávení volného času, a proto se sem návštěvníci rádi a opakovaně vracejí. Na tomto příkladu je dobře vidět, jak důležitá je i práce a komunikace s místními obyvateli, kteří chápou význam cestovního ruchu pro obec a nevnímají turisty jako problém.
Hmatatelným výsledkem projektu je Manuál udržitelných a společensky odpovědných turistických regionů. Všichni účastníci konference i předešlých workshopů, konaných na území proběhlého šetření, manuál obdrželi a mohou jej používat za účelem zkvalitnění cestovního ruchu v duchu udržitelnosti.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Centrála cestovného ruchu Východní Moravy