Konference připomínající osobnost Karla Pavlištíka ve zlínském muzeu

19.09.2021 14:51

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY - Ve dnech 6. a 7. září proběhla v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně konference Mezi etnografií, folkloristikou a muzejnictvím, která byla věnovaná Karlu Pavlištíkovi při příležitosti jeho nedožitých devadesátých narozenin. Uspořádali ji Klub H+Z a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (MJVM) ve spolupráci s Českou národopisnou společností a pod záštitou ministra kultury České republiky Lubomíra Zaorálka a senátora Jiřího Čunka.

„Karel Pavlištík patřil k výrazným osobnostem naší folkloristiky a folklorního hnutí, oborů, kterým se věnoval jak prakticky v práci folklorních souborů, tak metodicky při organizaci folklorních festivalů ve Strážnici, v Rožnově pod Radhoštěm. Stál i u zrodu řady významných projektů, mimo jiné i u zapsání verbuňku na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva,“ uvedla Silvie Lečíková, vedoucí oddělení MJVM.
„Stejně významně ovlivnil také směřování zlínského muzea, především od 90. let minulého století. „Stál za vybudováním Studijně-dokumentačního střediska Františka Bartoše, inicioval založení Archivu H+Z, rozšiřoval muzejní sbírky o cenné fondy a významný dokumentační materiál,“ řekla etnografka muzea a jedna z organizátorek konference Alena Prudká.
Karel Pavlištík se ve výzkumu soustředil především na Podřevnicko – styčnou oblast Valašska, Slovácka a Hané, na dokumentaci tradiční lidové kultury a jejích proměn.

Radní Zlínského kraje pro školství a kulturu Zuzana Fišerová doplnila: „Karel Pavlištík byl nesporně dlouhá léta jedním z hybatelů kulturního života v kraji. Zanechal po sobě v regionu nesmazatelnou stopu a je více než na místě si jeho práci stále připomínat.“

Konference se zúčastnilo na 40 účastníků z akademických a vysokoškolských pracovišť i z muzejní sféry. S odbornými příspěvky vystoupili etnologové z pracovišť AV ČR v Praze, v Brně, z Masarykovy univerzity i z muzeí Zlínského kraje. Účastníci přednesli příspěvky z oborů, jimž se Karel Pavlištík celoživotně věnoval, tj. z etnologie, folklorismu a muzejnictví. Sborník odborných příspěvků z konference bude ještě v letošním roce vydán tiskem.

Odborná konference měla i vzpomínkovou a společenskou část věnovanou osobnosti Karla Pavlištíka, která se konala v předhradí hradu Malenovice a zdejší hájence. Pro úzký okruh hostů zazpívali a zahráli ti, jež Karel Pavlištík znal či dlouhodobě odborně vedl - folklorní soubory a mužské sbory Mužáci ze Zlína, Vavřineček z bojkovského Světlovanu a cimbálová muzika Kašava s primášem Petrem Králem. Společenský večer byl spojen s prohlídkou aktuálních výstav a zejména autorské expozice Karla Pavlištíka Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě, oceněné v roce 2004 Českou národopisnou společností.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně