Kolega z našeho SN ZLK Jiří Jilík zve k sobotnímu sledování ČT 2

19.02.2020 09:39

Vážení přátelé rád bych touto cestou upozornil na pořad Z kraje Praděda a krále Ječmínka, který bude vysílat ČT 2 v  sobotu 22.2 v 18 15 hod. Jedná se o premiéru dokumentárního filmu, na kterém jsem spolupracoval jako scénárista. Sledování pořadu ale doporučuji jenom a jenom pro jeho autentičnost a věřím, že mnohé z Vás kulturně obohatí.

 „Náš film je o tom, že příroda a pohádka mají k sobě blízko. V obou žijí pohádkové bytosti a dějí se zázraky…“ Úvodními slovy komentáře dokumentárního snímku z Kraje Praděda a krále Ječmínka se divák stává účastníkem výpravy za krásami přírody Olomouckého kraje. Jak je patrno již z názvu tvůrci filmu nabízejí jiný pohled do rostlinné a živočišné říše olomouckého regionu, než bývá obvyklé. Rozhodli se upoutat obrazovým sdělením, náladou i záhadou, která je vždy v přírodě více nebo méně obsažena. Pohádkové postavy Praděda (Jesenicko) a krále Ječmínka (Haná) divákovi umožní zapomenout na přírodu jako výčet encyklopedických pojmů, a nabídne mu možnost vnímat ji jako místo zázraků života v přírodě, které, na rozdíl od těch pohádkových, jsou skutečné. Kontrast horských oblastí s nížinami a rovinatou Hanou, symbióza živé i neživé přírody, záznamy krajinných celků, nálad ročních období i detailů mikrosvěta většinou unikajícího naší pozornosti a konečně i přírodní prehistorie, již zde představují kupř. pohybující se kameny na Břidličné, ledovcová krajina v Rychlebských horách, horský prales pod Keprníkem, lužní lesy v Litovelském Pomoraví, nejhlubší zatopená propast na světe či jeskyně Javoříčského krasu, to vše nabývá rozměru obrazové symfonie, která nepoučuje, ale je výzvou k návštěvě. A také úvaze, jak můžeme my sami pomoci přírodě, aby si uchovala pohádkové kouzlo i pro příští generace.

Pokud Vás pořad zaujme, další reprízy budou v úterý  25. 2. v 19 15 hod a ve čtvrtek 27 v 11 55 hodin.

Jiří Jilík