Knižní trh nabízí nový díl sborníku Krajem Veligradu

07.04.2018 12:37

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Vydavatel Historická společnost Starý Velehrad navazuje na dávnou tradici vlastivědné publicistiky v našem regionu. Za všechna periodika připomeňme Sborník Velehradský, který je podnes cenným pramenem poznání pro badatele, ale vedle toho i svědectvím o vztahu člověka ke své domovině, k vlasti a k dědictví předků, k hodnotám dnes zpochybňovaným a opouštěným. Co vlastně máme na mysli, když hovoříme o „kraji Veligradu“? Pod tento pojem zahrnujeme celou oblast Chřibů, a tedy i obcí, v jejich podhůří. V kraji Veligradu se nachází významné duchovní centrum, poutní Velehrad, který v minulosti sehrál stěžejní roli v tzv. „otázce velehradské“ dávném sporu o lokalizaci hlavního města/centra Velkomoravské šíše, ale také Staré Město-Veligrad a další velkomoravské lokality ve středním Pomoraví. A v nejširším slova smyslu jsou krajem Veligradu i všechna místa, kde si lidé vypravovali pověsti o věrozvěstech sv. Cyrilu a Metoději a velkomoravských panovnících.

Naší snahou je probouzet zájem o minulost tohoto kraje a ze zapomenutí vynášet jeho dávné příběhy, obnovovat paměť krajiny a hledat v ní poselství často skrytá v jádru pověstí, ale i v životních příbězích romantických badatelů, kteří svými omyly otevírali cestu poznání současným vědcům. Chceme přinášet poučení ve statích profesionálních vědců, historiků, archeologů či národopisců, ale také těšit duši romantickými obrazy, jimiž jako přidanou hodnotou okrášlili tento kraj romantičtí duchové typu Františka Přikryla. I poezie je nám třeba, možná mnohem víc, než si myslíme.

K tomu, abychom Kraj Veligradu mohli vydávat, potřebujeme vás, čtenáře. S většinou z vás se známe z výprav s Expedicí Chřiby anebo z přednášek, které čas od času náš spolek pořádá. Prostřednictvím sborníku si budeme více nablízku a budeme moci častěji a lépe komunikovat. Napište nám. Zvláště vděčni budeme za upozornění na zajímavá místa, která dosud unikala naší pozornosti, i za příběhy známé jen vám a vašemu okolí. Rádi váš příspěvek uveřejníme a do uvedeného místa uskutečníme vycházku.

Prosíme, doporučte Krajem Veligradu svým známým, o nichž víte, že by o něj mohli mít zájem. Nejsme uživatelé jakýchkoliv dotací (byť sponzorský dar neodmítneme) a existence sborníku je tedy závislá na počtu čtenářů, kteří si ho koupí. Vedle mnoha nevýhod to má  jednu výhodu – bude nás to nutit promýšlet obsah tak, aby byl zajímavý a stálo za to si ho koupit. Stanete-li se jeho odběrateli a spolutvůrci, pak jsme přesvědčeni o úspěchu.

Pro letošní rok 2018 předpokládáme vydání dvou čísel.

Za redakční radu: PaedDr. Jiří Jilík, předseda

Adresa pro objednání sborníku: krajem.veligradu@seznam.cz