Knihovny Zlínského kraje bodují v soutěžích na celostátní úrovni

20.10.2021 16:17

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE - Ministr kultury Lubomír Zaorálek ocenil v Zrcadlové kapli Klementina knihovny, jejich pracovníky i obce za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. V soutěžích na celostátní úrovnii letos uspěly také knihovny Zlínského kraje.
„Diplom za mimořádné tvůrčí propojování literární a rukodělné tvořivosti u dětí a mládeže a za rozvoj dětského čtenářství s důrazem na místní lidové tradice a lokální historii získala Místní knihovna ve Veselé vedená Kateřinou Sobotíkovou a Michaelou Čočkovou. Diplom a věcné dary převzal z rukou ministra kultury starosta obce Veselá Daniel Juřík,“ uvedla Gabriela Winklerová, manažerka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně (KKFB).
„Upřímně mě těší, že Zlínský kraj má dlouhodobě řadu výborných knihoven, které podporují dětské čtenářství a pružně reagují na současné trendy,“ řekla k umístění Jana Tomancová, metodička KKFB.
V soutěži Městská knihovna roku 2021 se umístila na třetím místě Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Cenu předal předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Roman Giebisch a místopředseda Svazu měst a obcí Vlastimil Picek.
Ocenění Kamarádka knihovna pro nejlepší dětské knihovny obdržely Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm spolus Městskou knihovnou Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem.
„Velice si vážím toho, že význam a roli knihoven ve fungování a rozvoji kulturního života měst a obcí si jejich zástupci uvědomují a cení. Tyto skvělé výsledky a síť fungujících veřejných knihoven v našem kraji by nebyly možné bez podpory Zlínského kraje, Statutárního města Zlína a samotných obcí,“ doplnil ředitel KKFB Jan Kaňka.
Z důvodu nemožnosti konání této akce v loňském roce byla v rámci slavnostního ceremoniálu oceněna také loňská držitelka ceny Ministerstva kultury ČR Knihovna roku v kategorii "základní knihovna" - Knihovna Halenkov. Jako Městská knihovna roku 2020 byla oceněna Masarykova veřejná knihovna Vsetín.
„Blahopřeji všem oceněným knihovnám, jejich zaměstnancům i zřizovatelům. Práce knihoven ve Zlínském kraji je dlouhodobě na vysoké úrovni. Jsem ráda, že kromě pravidelných programů a akcí pro dětské i dospělé čtenáře jsou naše knihovny skvělé i v práci s digitálními technologiemi. Že neustále vymýšlí, jak zlepšit svoje služby, a navazují spolupráci s jinými krajem zřizovanými organizacemi, čehož krásným příkladem byla Noc s Andersenem,“ řekla Zuzana Fišerová, radní pro oblast kultury a školství.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně