Knihovna ve Vlčnově nese jméno Jana Janči

11.09.2021 07:08

VLČNOV - Zastupitelstvo obce Vlčnov na svém zasedání dne 8. září rozhodlo o přejmenování Obecní knihovny na Knihovnu Jana Janči. A tak od toho dne nese knihovna jméno místního rodáka, ve své době oceňovaného novináře a spisovatele. Narodil se 3. září 1866 čtvrtláníku Františku Jančovi ve vlčnovských Rybářích č. p. 37. Navštěvoval obecnou školu ve Vlčnově, po jejímž absolvování umožnili rodiče synovi další studium na českém gymnáziu v Olomouci, kde r. 1888 maturoval. Po maturitě odešel studovat do Prahy práva, studia však nedokončil a od  roku 1889 se s jeho jménem setkáváme na stránkách  olomouckého listu Našinec, který byl  v sedmdesátých letech 19. století nejpokrokovějším národně orientovaným listem na Moravě. V roce 1892  se ujal redigování Slováckých novin v Uherském Hradišti. Radikálního mladého novináře neuspokojovala konzervativní staročeská linie listu a tak již o rok později, v roce 1993, ohlašuje vydávání vlastních novin Slovač. V roce 1895 stěhuje redakci Slovače do Prostějova a odtud o rok později do Vídně.  V hlavním městě monarchie, kde žily a pracovaly desetitisíce Čechů a Moravanů, se ujal redigování Vídeňských listů. Ve Vídni se intenzivně věnoval politické práci pro povznesení české menšiny. Propaguje zakládání českých škol a spolků, usiluje o odstranění diskriminace, jíž byli ti, kteří se vydávali do Vídně za prací, vystaveni. Během první světové války se vrací do nově vzniklé Československé republiky a jako zkušený žurnalista a novinář nalézá uplatnění jako redaktor a šéfredaktor v několika listech, naposledy v letech 1925-1928 v brněnském deníku Ruch. Zemřel po delší nemoci 27. ledna 1927.
Jan Janča, v nekrologu uváděný jako nestor moravských novinářů zastával do poslední chvíle funkci pokladníka Moravského kola spisovatelů Současně byl  předsedou brněnského odboru spolku pro podporu českého školství v zahraničí Komenský, předsedou Klubu žurnalistů v Brně a jednatelem brněnské odbočky Syndikátu čsl. novinářů.

Ozvěny Slovácka i zábavná próza
Vedle každodenní tvorby pro noviny - zprávy, politické komentáře, úvahy a kulturní recenze - publikoval v tehdy oblíbených společenských časopisech jakými byly Lumír, Zlatá Praha, Niva, Květy, Náš domov, Vesna aj. tvorbu s uměleckými ambicemi, zejména fejetony, obrázky a povídky. V nich často zobrazuje život lidu na Slovácku a v rodné obci. V době vídeňského pobytu píše většinou zábavnou prózu. Pro Vlčnov jsou nejcennější Jančovy memoáry nazvané Z Jožkových zápisků, v nichž vylíčil své dětství a život ve Vlčnově v 70. a 80. letech 19. století. Vycházely jako seriál na pokračování v brněnském listu Ruch v roce 1926; knižně byly vydány až v roce 2007 Klubem sportu a kultury ve Vlčnově  v malém výboru Jančových próz nazvaném Dívčí půček.


Knižní dílo Jana Janči:
Paprsky a stíny (1892), Na poušti života (1893) Z města a venkova, (1899), Orfanův románek a jiné novely,(1904) U nás pod Karpaty (1916), Život a jiné vídeňské novely(1916)Satan 1922)V dravém proudu(1925).
Všechny uvedené knihy Jana Janči jsou pro čtenáře k dispozici v místní knihovně ve Vlčnově.

Jiří Jilík

Foto: KSK Vlčnov