Knihovna Kroměřížska dokončuje internetovou encyklopedii dějin města

27.04.2022 10:40

KROMĚŘÍŽ - Kroměřížané brzy najdou údaje o historii města i o osobnostech s ním spojených přehledně na internetu. Knihovna Kroměřížska totiž dokončuje Encyklopedii Kroměříže.
„Obsahuje na 800 osobností, které se v Kroměříži narodily, působily v ní nebo zde zemřely. Osobnosti jsou provázány s místním hřbitovem, kde lze podle GPS nalézt místo jejich posledního odpočinku,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová.
Encyklopedie bude zveřejněna 1. května na adrese www.enkm.cz. Obsahuje například také historii škol i pojmenování ulic. „Zajímavé jsou rovněž objekty – vybrané domy, kříže, pylony, boží muka, sochy a tak dále. Vše jsme dohledávali eventuálně fotili a popisovali z dostupných zdrojů, které jsme samozřejmě citovali,“ popsala ředitelka knihovny Šárka Kašpárková, která vytvoření encyklopedie iniciovala.
Encyklopedie je podle ředitelky Kašpárkové živé a vyvíjející se, neuzavřené, a hlavně stále doplňované dílo. „Rádi bychom, aby nám občané pomáhali encyklopedii doplňovat. Co se osobností v ní uvedených týče, chtěla bych zdůraznit, že se jedná převážně o osobnosti, které již zemřely. Ze žijících jsou doplněni pouze starostové a čestní občané města,“ doplnila Kašpárková.
„Vlastníkem softwaru encyklopedie je Knihovna Kroměřížska. Město, které je zřizovatelem knihovny, záměr podpořilo finančně. Na encyklopedii spolupracoval Státní okresní archiv Kroměříž, Muzeum Kroměřížska a další instituce i lidé, jejichž jména jsou v encyklopedii uvedena,“ doplnil Jan Vondrášek, tiskový mluvčí kroměřížské radnice. 
„Přípravné práce trvaly asi dva roky. Mám velkou radost z toho, že se encyklopedii podařilo dotáhnout do nynějšího stavu. Bez nadsázky mohu říct, že jsem si tím splnila svůj dlouholetý sen,“ uzavřela ředitelka knihovny.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Městský úřad Kroměříž