Klubík pomůže rodinám z Ukrajiny

12.04.2022 14:45

OTROKOVICE - Postarat se o děti a dát tak rodičům prostor zařadit se do pracovního procesu a vyřídit si všechny potřebné záležitosti. To je nabídka adaptačního klubu Klubík, který je novinkou Domu dětí a mládeže Sluníčko v Otrokovicích, který zřizuje město Otrokovice.
„Adaptační klub Klubík je určen ukrajinským dětem ve věku od tří do šesti let. Reagovali jsme na akutní potřebu ukrajinských rodin, kdy rodiče mají již zajištěnou práci, ale vzhledem k nemožnosti umístit dítě do mateřské školy, nemohou do zaměstnání nastoupit. V rámci pracovní skupiny jsme řešili způsoby, kterými by šlo situaci vyřešit,“ sdělila ředitelka Domu dětí a mládeže Sluníčko Eva Pšenčíková, která v rámci kapacit zařízení nabídla možnost zřízení nového kroužku, který by umožnil zajistit potřebnou péči o dítě v době, kdy rodiče pracují.
„Jde o další bod komplexních činností, které koordinujeme tak, aby příchozí občané našli potřebné zázemí včetně všech služeb. Nový kroužek pro děti naváže na aktivity, jako jsou jazykové kurzy, začleňování dětí do základních škol i mateřské školy, zajišťování ubytovacích kapacit včetně jejich vybavení, spolupráce s potravinovou bankou, Charitou i farností,“ vyjmenovala starostka města Otrokovice Hana Večerková.
Provozní doba Klubíku je od pondělí do pátku od 6.30 do 16.00 hodin. V době státních svátků jeho provoz zajištěn není. Přijaté děti musí být již bez plenek a musí být schopné samostatné konzumace jídla. Děti budou mít Klubík zdarma, a to včetně obědů a pitného režimu. Dopolední a odpolední svačinku si děti přinesou z domu ve svačinkové krabičce. Město Otrokovice pro tyto účely vyčlenilo ze svého rozpočtu 600 tisíc korun.
„Při jednáních jsme hledali nejrychlejší a současně nejefektivnější způsob, jak se o děti postarat. Vycházela jsem z našich zkušeností, kdy v rámci zájmového vzdělávání pracujeme s dětmi od 15 měsíců. Bylo proto logické využít naše možnosti a Klubík provozovat,“ vysvětlila ředitelka DDM Sluníčko Eva Pšenčíková s tím, že nejtěžší bylo personální zajištění. Jedním z požadavků na vedoucí Klubíku byla schopnost dorozumět se v ukrajinském jazyce.
Klubík bude pod DDM Sluníčko fungovat do konce srpna. Poté by měly ukrajinské děti nastoupit do Mateřské školy Otrokovice, která pro ně vypsala samostatný termín zápisu 2. června. Město Otrokovice v této souvislosti pracujena řešení, jak rozšířit kapacitu mateřské školy, aby mohla přijmout co nejvíce dětí. „Rádi bychom otevřeli novou třídu mateřské školy. V současné době máme vytipovány prostory a řešíme finanční a technické zajištění,“ doplnila starostka města Otrokovice Hana Večerková.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Městský úřad Otrokovice