Kloboucké ulice zpříjemní nová výsadba trvalek, keřů a stromů

21.08.2021 14:31

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – V nadcházejících dnech se ve Valašských Kloboukách začne s realizací rozsáhlé výsadby zeleně. Dotkne se celé řady dílčích lokalit v ulicích Cyrilometodějská a Brumovská, tedy podél hlavního silničního tahu městem. Třetím řešeným územím pak bude prostranství v okolí smuteční síně.
„V první fázi proběhne výsadba trvalek a keřů a v podzimních měsících se bude pokračovat sázením stromů, ke kterému se budou moci připojit také sami občané. Na zkrášlení veřejného prostoru novou sídelní zelení čerpá město dotaci z Operačního programu Životního prostředí,“ uvedla tisková mluvčí kloboucké radnice Lenka Zvonková.

„Jedná se o dosud největší obnovu veřejné zeleně, kterou jistě uvítají obyvatelé i návštěvníci. Stávající zelené plochy bez využití se promění v upravená a kvetoucí místa, která budou přínosem pro klima a vzhled města. Vysadí se více než stovka listnatých stromů, tři sta solitérních a dalších sedm set nízkých keřů, bezmála čtyři tisíce kusů pokryvných rostlin a na osm a půl tisíce kusů trvalek a cibulovin,“ popsala starostka Eliška Olšáková.
Celkové náklady projektu činí 3,8 milionu korun a je v nich zahrnuta jak územní studie sídelní zeleně, tak i projektová dokumentace, realizace výsadby a také následná tříletá péče. Dotace pokryje 85 % z této částky.

Město navíc nabídne veřejnosti, že se může do podzimní výsadby stromů zapojit. „Plánujeme, že v Brumovské a Hřbitovní ulici přizveme k účasti také občany. Zájemci, kteří by rádi například při nějaké své příležitosti symbolicky vysadili strom, se nám mohou už teď hlásit na podatelně městského úřadu a v infocentru. Podle postupu prací budeme konkrétní termín upřesňovat,“ řekla Eliška Olšáková.

Druhová skladba vysazované zeleně počítá s lípami, ořešáky, javory nebo buky. Z keřů se zde objeví zimolez, brslen nebo svída, z trvalek šalvěj, třapatka či řebříček. Na jaře pak potěší kvetoucí cibuloviny jako tulipány, narcisy a okrasné česneky.

Práce započnou v Cyrilometodějské ulici v pásech zeleně mezi chodníky a ploty rodinných domů i před vstupem do ekoparku, kde na podzim přibude ještě 12 listnatých stromů. Zkrášlení se dočkají křižovatky při výjezdu ze sídliště Palackého, z ulice Školní, od polikliniky nebo prostranství okolo křižovatky s ulicí Nádražní. Oživí se i zelený pás v ulici Československé armády a křižovatka s ulicí Brumovskou, kde plochu doplní stromy a keře. Naváže výsadba trvalek, cibulovin a keřů podél chodníků. Na úrovni bytového domu č. p. 529 se plánuje větší úprava současné plochy, některé jehličnaté stromy budou nahrazeny a zeleň obohatí keře a kvetoucí trvalky. V okolí autobusové zastávky za středním odborným učilištěm a okolo tamního parkoviště pak porostou keře a 19 nových stromů. 

Závěrečnou částí projektu bude vegetační úprava v ulici Hřbitovní. „Protože se v lokalitě pod smuteční síní zamýšlí nové parkoviště, zahrnuli jsme tady sídelní zeleň v takové podobě, která bude vyhovovat chystanému řešení pro parkování vozidel. Celkem se vysází 35 nových stromů a chybět nebudou ani okrasné keře a trvalky,“ přiblížila Eliška Olšáková.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Valašské Klobouky