Kloboucké spolky dostanou na projekty více než půl milionu korun

23.01.2022 09:45

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Město Valašské Klobouky  skrze program Spolupráce poskytne finanční podporu určenou na konkrétní projekty z oblasti sportu, kultury,životního prostředí, cestovního ruchu a podobně. Dotaci získá celkem 33 záměrů.
„Na půdě spolků a v jejich okruhu se odehrává podstatná část každodenního dění ve Valašských Kloboukách. Je jedině dobře, že se spolky nenechaly odradit náročnou covidovou situací, kterou v posledních letech zažily, a že mají elán, energii a síly tvořit a připravovat pro své členy i pro veřejnost zajímavé akce, události a programy. Chtěla bych jim poděkovat a vyjádřit jim uznání. Město jejich projekty v letošním roce podpoří částkou 577 tisíc korun,“ uvedla Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky.
V oblasti kultury obdrží dotaci například Klub rodičů při gymnáziu, který má v plánu studentskou akci Valašskokloboucký majáles 2022. Spolek rodičů při ZŠ získá příspěvek na zajištění kulturních a vzdělávacích aktivit pro žáky. Klub seniorů za prostředky uspořádá mezinárodní setkání, Národopisný spolek Klobučan zase plánuje setkání dětských souborů. Místní skupina Českého červeného kříže zorganizuje dětský karneval. Výtvarný spolek G využije dotaci na uspořádání výstav ve školní Galerii G a v Galerii Zámek v Děčíně a také na výjezd do Drážďan s návštěvou galerie Zwinger. Výtvarný spolek Vincúch připraví Dny otevřených ateliérů. Muzejní spolek vydá 22. Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka. 
Ve sféře sportu získá v tomto roce podporu druhý ročník závodního podniku Resi Contest, který uspořádá Bikepark Valašské Klobouky. HC Klobucké laviny bude reprezentovat ve Valašské hokejové lize a Klub lyžařů nachystá pro veřejnost lyžařské aktivity na svahu. Orelská jednota má v plánu další ročník závodu Klobucká kola a zdejší pobočný spolek AVZO TSČ ČR hodlá zorganizovat Memoriál plk. Josefa Balejky. Šachový klub využije dotaci na pořádání Štěpánského turnaje v šachu, tenisový spolek na 13. ročník Memoriálu Jana Pšenčíka v tenise a TJ Sokol na 28. ročník Pochodu osvobození - Memoriál bratra Vojáčka.
Mezi podpořené projekty zaměřené na životní prostředí patří 42. Tradiční kosení, škola ochrany přírody a krajiny, které organizuje ZO ČSOP Kosenka. Český svaz chovatelů pozve na výstavu drobného zvířectva a členové svazu včelařů připraví zájezd na mezinárodní veletrh Techagro. V oblasti cestovního ruchu získal dotaci spolek Klobucké stezky, který bude rozšiřovat svůj areál.
Centrum pro rodinu letos chystá duchovní obnovu pro maminky. Přátelé houslí a ZUŠ mají v plánu 10. ročník soutěže pro mladé houslisty Klobucké husličky a pásmo hudby a slova Housle a housloví jubilanti. Rodinné centrum pak bude pracovat na dalším ročníku konference inovativního vzdělávání a nový Spolek přátel školy při SOU hodlá zorganizovat Den řemesel. 
Na soustavnou práci s dětmi a mládeží bude dotaci čerpat Spolek rodičů při ZŠ, Klub rodičů při gymnáziu, Spolek přátel školy při SOU, spolek Klobučan, Český červený kříž, Rodinné centrum Valašské Klobouky, spolek Klobucké stezky, ZO ČSOP Kosenka a Výtvarný spolek G.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Valašské Klobouky