Klinické laboratoře Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí prošly úspěšně dozorovým auditem

27.04.2022 08:45

VALAŠSKE MEZIŘÍČÍ - V klinických laboratořích Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí proběhl v laboratoři biochemie dozorový audit Českého institutu pro akreditaci (ČIA). Laboratoř biochemie prošla tímto auditem úspěšně a obhájila osvědčení na další období, které zůstává v platnosti do 3. listopadu 2025.

„Auditoři ČIA kontrolovali shodu s požadavky normy ISO 15189 a vysoce hodnotili nastavený systém managementu kvality,“ zhodnotil audit Jaroslav Mikeš, manažer klinických laboratoří.

Dozorový audit probíhal z důvodu covidové doby formou online. Posuzovatelé hodnotili správnost dokumentace po výměně stěžejních biochemických analyzátorů, plnění nepodkročitelných personálních minim a zapracování všech změn od minulé návštěvy. Dále byla kontrolována cesta vzorku od jeho přijetí až po dodání výsledku. Auditoři věnovali značnou pozornost kvalitě analytické práce a následně kladně hodnotili vysokou odbornost a týmovou spolupráci všech zaměstnanců v laboratoři.
„Při auditu se potvrdilo, že systém managementu kvality dostál všem požadavkům normy ČSN EN ISO 15 189:2013. Laboratoř tak opět potvrdila, že zaručuje vysokou kvalitu poskytovaných služeb,“ dodala k auditnímu šetření Marta Hýnarová, manažerka kvality laboratoří.

„Poděkování za klidný a úspěšný průběh akreditace patří  celému týmu pracovníků klinických laboratoří,“ uzavřela úspěšný dozorový audit primářka oddělení klinické biochemie Helena Kosová.

Akreditace laboratoře znamená formální uznání odborné a organizační způsobilosti laboratoře, což je klíčem ke spolehlivosti a srovnatelnosti činnosti laboratoře. Podle IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) je zájmem každé dobře fungující zdravotnické laboratoře nechat si nezávisle posoudit svou způsobilost.

„Na základě kladného výsledku může laboratoř veřejně doložit vysokou kvalitu své práce. Akreditované laboratoře poskytují služby na vysoké odborné úrovni a prokazují shodu s požadavky uvedenými v příslušné normě, dále pak funkčnost systému řízení jakosti, včetně interního a externího zabezpečení kvality,“ zdůraznil na závěr Adam Knesl, tiskový mluvčí nemocnice.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto laboratoře: Nemocnice AGEL
Valašské Meziříčí