Klimatolog Pavel Nováček pobeseduje o změnách klimatu

15.09.2021 11:06

VSETÍN - Zdravé město Vsetín ve spolupráci s Masarykovou veřejnou knihovnou pořádá v rámci místní Agendy 21 besedu s Pavlem Nováčkem na téma Klima se mění, co bylo, už není. Uskuteční se ve čtvrtek 16. září od 16 hodin ve 4. patře knihovny na Dolním náměstí.

„Pavel Nováček vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého Olomouc, obor Ochrana přírodního prostředí, a na této univerzitě od roku 1990 také působí profesně. Zaměřuje se přitom na globální environmentální problémy, udržitelný rozvoj a studia možných budoucností (foresight). Díky profesnímu zaměření na globální problémy životního prostředí měl možnost navštívit přes sto zemí pěti kontinentů a napsat řadu odborných i populárně-naučných knih,“ uvedla tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

A na co se v rámci besedy ve vsetínské knihovně můžete těšit? „Podíváme se stručně na vývoj změny klimatu v historii i na současnou situaci, kdy vývoj ovlivňuje velmi výrazně člověk. Děje se tak především masivním využíváním fosilních paliv a emisemi skleníkových plynů. Jaké budou důsledky změny klimatu pro svět a pro Evropu? Je rozvoj založený na exponenciálně rostoucí spotřebě energetických zdrojů dlouhodobě udržitelný? A pokud ne, jaké jsou alternativy?“ vzkázal Pavel Nováček s tím, že účelem besedy není na zmíněné otázky vyčerpávajícím způsobem odpovědět, ale spíše se nad nimi společně zamýšlet.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Vsetín