Kapli v Loukách se vrátila někdejší krása

20.09.2021 11:32

ZLÍN - Město Zlín opravilo v průběhu letních měsíců kapli v městské části Louky. Loucká kaple je jednou ze 103 evidovaných drobných sakrálních staveb a uměleckých děl, které má ve své správě Statutární město Zlín.

„Původním záměrem renovace bylo očištění fasády, která vzhledem ke své exponované poloze v blízkosti silnice a s tím spojené zvýšené prašnosti značně trpěla. V průběhu prací došlo ke změně záměru v plánu oprav a tak se renovace dočkala nejen fasáda kaple, ale také její další části a některé architektonické detaily. Především se jednalo o opravu soklu, nátěr dřevěných a kovových prvků, ošetření nosičů zvonů a výměnu okapů,“ uvedl Pavel Stojar, náměstek primátora zodpovědný za oblast památkové péče.

„Renovace vrátila zašlou krásu kapli vystavěné v roce 1856. Kaple upomíná na tragický požár z března roku 1855. Během něj oheň zničil téměř celou vesnici Louky a také starou dřevěnou zvonici, jejíž zvon jako jediný událost přestál bez úhony. Původní zvon byl později instalován do nově vzniklé kaple.
Vzpomínka na velký požár z poloviny 19. století je v Loukách živá dodnes. Obyvatelé si tuto událost a znovuobnovení vsi připomínají při každoroční velké pouti.

Oprava kaple včetně impregnace fasády proti dalšímu výskytu řas a mechů stála téměř 200 tisíc korun. Kaple v Loukách není jedinou památkou, která se nedávné době dočkala své renovace, v minulých letech město Zlín prostřednictvím Odboru kultury a památkové péče renovovalo například kamenný kříž v Přílukách, kříž Karla Studeníka na sídlišti Obeciny nebo kapličku v Malenovicích,“ dodal tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Magistrát města Zlína