Jiří Plocek: Zápisky potulného lidopisce

30.05.2020 16:55

Necelá padesátka glos, fejetonů a povídek je výběrem z autorovy publicistiky a odráží jeho pestrou životní cestu hudebníka (skupina Poutníci), vydavatele (Gnosis Brno), publicisty (Kulturní noviny) a rozhlasového redaktora (Český rozhlas Brno). Knížka mapuje některé autorovy klíčové životní okamžiky, setkání se zajímavými lidmi i symbolické situace, v nichž se vyjevuje povaha světa kolem nás i uvnitř nás. Pozůstatky dramatické historie v osudech lidí se mísí se světlými okamžiky vzbuzujícími naději. Celou knížkou proznívá píseň v nejrůznějších podobách.
Ta knížka je malý démant, ale září nad jiné, mnohem větší, vystavované ve výkladních skříních klenotníků. V jeho paprscích se zrcadlí neopakovatelné okamžiky prožité se zajímavými lidmi, které potkal na cestě, potulnými lidopisci, jako je on sám, podobající se kouzelníkovi, který za mého dětství jezdil od vesnice k vesnici a uváděl svými kousky nás, děcka, v úžas. Podobně jako oni ze zdánlivě prázdného prostoru nepostřehnutelným dotekem, pohybem, slovem, tónem  uměli - a ti, co jsou ještě mezi námi dosud umí - stvořit pěknost.
„A přece je krása na světě, i když je často smutno,“ řekne si i zarytý pesimista, když se začte do Plockových fejetonů. Zlínští Karel Pavlištík a Josef Holcman, Hradišťan František Hamada, Horňák pan řídící Okénka, Jaromír Nečas dělící svůj čas mezi Brno a Vřesovice, známí dávní i nahodilí, vyhlížejí ze stránek té knížky. Ba zdá se mi, že kynou rukou a říkají – „Neboj se cesty, pojď!“ S Jirkou Plockem a jeho knížkou se jde dobře: Nohy nebolí a srdce se raduje.
Praha: Galén, 2020, 130 s. – První vydání, 125x190 mm, vázané, černobíle, 250 Kč, ISBN 978-80-7492-469-9. E-mail: objednavky@galen.cz, www.galen.cz

Jiří Jilík