Ještě do konce dubna přijímá kraj návrhy na ocenění příkladných obnov lidových staveb

12.04.2021 09:55

ZLÍNSKÝ KRAJ - Ještě do 30. dubna je možné na krajský odbor kultury posílat tipy na ocenění v rámci projektu Lidová stavba Zlínského kraje, který si všímá zdařilých obnov objektů lidového stavitelství.

„Zlínský kraj dlouhodobě podporuje vlastníky ochotné přičinit se o záchranu a využití památek lidového stavitelství, a to jak formou přímé finanční podpory, tak také popularizační a propagační formou. V projektu Lidová stavba roku Zlínského kraje je udíleno uznání za příkladnou obnovu stavby lidové architektury. Vlastník vítězné stavby navíc také získá finanční odměnu, která je jak motivační pobídkou, tak možností uhradit některé náklady spojené se stavebními pracemi,“ uvedla krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.

„V loňském roce nás zaskočil koronavirus a ocenění nebylo vyhlášeno. Letos chceme reagovat na to, že dovolenou a svůj volný čas trávíme blízko domova a máme tak mimořádnou možnost všímat si svého nejbližšího okolí. Chceme proto požádat občany, aby si při svých procházkách všímali roubenek či usedlostí, které jsou pěkně obnoveny a mohly by být příkladem pro jiné vlastníky staveb lidové architektury. Uvítáme, pokud nám lidé pošlou fotografii zajímavé obnovené stavby lidového charakteru a připojí základní údaje, kde se stavba nachází. Na základě těchto podnětů se zaměstnanci odboru kultury pokusí kontaktovat vlastníka, aby se přihlásil,“ sdělila Zuzana Fišerová, krajská radní pro kulturu a školství.

Tradiční lidová architektura je nejohroženější součástí památkového fondu. Často trpí nezájmem vlastníka, přestože se jedná o svébytný doklad historického vývoje každého jednotlivého regionu. Jsou to mlčenliví svědkové času, kteří pamatují mnohé: zánik baroka i nástup klasicismu, zrušení roboty i počátek průmyslové revoluce, tragické válečné události i kolektivizaci zemědělství. Jsou zrcadlem hospodářské prosperity venkova. Jsou to stavby, které mají vnitřní řád přímo úměrný životu člověka, který je stavěl podle svých ekonomických možností a funkčních nároků s ohledem na přírodní podmínky okolního prostředí.
„Krása tvarů a řemeslné detaily těchto venkovských staveb nám důvěrně vypráví o duši lidí, kteří zde žili. Podvědomě z nich cítíme vůni staletých rodových kořenů, zpevněných předanou vírou,“ dodala vedoucí oddělení památkové péče Zlínského kraje Alena Pospíšilová.

Veškeré podrobnosti týkající se výzvy jsou zveřejněny na úřední desce a webu Zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/lidova-stavba-roku-cl-317.html.

Své tipy mohou občané posílat na adresu alena.pospisilova@kr-zlinsky.cz.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj