Jedenáct lamp nově osvítí Starou Kolonii

29.10.2022 11:12

OTROKOVICE - Zvýšení bezpečnosti chodců i větší přehlednost v ulici ve večerních hodinách přinese instalace nového veřejného osvětlení v ulici Přístavní ve Staré Kolonii. Celkem zde bude osazeno jedenáct sloupů s moderními LED svítidly. „Investice vyjde celkem na 600 tisíc korun,“informovala Lenka Vaculová, otrokovická tisková mluvčí.

„V těchto dnech byly zahájeny práce na výstavbě nového veřejného osvětlení v ul. Přístavní. Konkrétně se jedná o úsek u dětského hřiště, sběrného dvora a podél komunikace u protipovodňové zdi. Uvedené komunikace nebyly dosud řádně osvětleny a proto z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců a rovněž na základě požadavků občanů zařadila otrokovická radnice tuto akci do investic letošního rozpočtu,“ uvedl Vladimír Plšek jednatel Technických služeb Otrokovice, které mají mimo jiné na starosti kompletní správu veřejného osvětlení. Zemní práce nutné pro položení elektrických kabelů probíhají bezvýkopovou technologií metodou řízeného protlaku, aby byla co nejméně narušena veřejná zeleň a místní komunikace. „Celkem zde bude osazeno jedenáct kusů sloupů s moderními LED svítidly. Tato svítidla mají příkon pouhých 24 W, což je výrazná úspora oproti dříve používaným a doposud převažujícím sodíkovým svítidlům o příkonu 70 W,“ doplnil Vladimír Plšek s tím, že k postupné výměně sodíkových světel za moderní ledková dochází průběžně několik let. V letošním roce bylo například instalováno 107 nových LED svítidel v lokalitách Horní Střed a Bařinky, přičemž na pokrytí 50 % nákladů se podařilo získat dotaci od Ministerstva průmyslu. Z celkového počtu cca 2.100 svítidel v Otrokovicích je aktuálně již 385 svítidel, tj. 18 %, vybaveno LED zdroji. Pro příští rok je připraven projekt na výměnu dalších 250 kusů. „Jedná se o nejefektivnější cestu v omezování spotřeby elektřiny, vzhledem k tomu, že při stejném světelném toku spotřebují LED svítidla o 50 až 80 % méně energie. Je potřeba zmínit, že město provádí centralizovaný nákup elektrické energie pro sebe i pro všechny městské organizace a společnosti. Pro roky 2022 až 2023 byla vysoutěžena cena silové elektřiny ve výši 2.127 Kč za MWh bez DPH, což je z pohledu aktuálních cen na energetické burze cena velmi příznivá. Proto zatím nepřistupujeme k žádným extrémním opatřením, ale systematicky a trvale pracujeme na úsporách, mezi které právě patří i výměna starých světel za nové a ekonomičtější,“ uzavřela starostka města Otrokovice Hana Večerková.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Městský úřad Otrokovice