I letos Zlíňané sami rozdělí 30 milionů korun

17.02.2022 08:01

ZLÍN - Město Zlín i letos pokračuje v politice tzv. participativního rozpočtování. O konkrétním využití třiceti milionů korun z městského rozpočtu tak i letos rozhodnou občané prostřednictvím komisí místních částí, kterým se rozdělí 25 milionů korun. O využití dalších pěti milionů pak rozhodují lidé přímo, formou hlasování v projektu Tvoříme Zlín.
„Letos tak rozhodnou naši občané o využití hned osmi procent z celkové částky, kterou máme určenou na investice. Ráda bych tedy obyvatele Zlína vyzvala, aby se nebáli zapojit do práce v místních komisích nebo sami navrhli v kancelářích místních částí své vlastní podněty. V neposlední řadě se mohou lidé zapojit a navrhnout proměnu veřejného prostoru v rámci projektu „Tvoříme Zlín“,“ sdělila radní Jana Bazelová, která má v gesci občanskou participaci.
„Místní části si 25 milionů dělí každoročně už od roku 2009 na základě skutečného počtu obyvatel. Snahou města je zapojovat finanční zdroje rovnoměrně ve středu města i v jednotlivých místních částech. Mezi největší místní části statutárního města Zlína se řadí Malenovice s téměř sedmi tisíci obyvateli či Kostelec, kde žije bezmála dva tisíce obyvatel. Naopak nejmenší místní částí je Salaš. Zde je trvale hlášeno méně než 200 obyvatel,“ řekl Tomáš Melzer, tiskový mluvčí zlínského magistrátu.

Text a foto: Vlastimil Langer

Zdroj: Magistrát města Zlína