Hygienická stanice vydala doporučení k regulaci návštěv v sociálních zařízeních

26.10.2021 13:21

ZLÍNSKÝ KRAJ – Krajská hygienická stanice vydala v pondělí 25. října doporučení k regulaci návštěv pro sociální zařízení ve Zlínském kraji. Dohodli se na tom statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast, Krajská hygienická stanice Zlínského kraje a poskytovatelé sociálních služeb.

„Cílem je předejít kritickému stavu v sociálních službách a chránit naše klienty a pracovníky. S ohledem na zhoršující se epidemickou situaci musíme být maximálně obezřetní. Na druhou stranu jsme si dobře vědomi, že úplný zákaz návštěv a omezení kontaktu s vnějším světem je pro klienty zničující, proto budou opatření zaváděna v závislosti na proočkovanosti a místních podmínkách,“ uvedla Hana Ančincová.

Všem zařízením sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě se doporučuje regulace návštěv v závislosti na proočkovanosti a místních podmínkách od od úterý 26. října.

„Výjimka se bude týkat pouze nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností a uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Vyhlášení regulace návštěv a jeho následné odvolání je plně v kompetenci ředitelů jednotlivých zařízení po zvážení místní situace,“ doplnila krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.

Ve všech sociálních zařízeních také platí přísná hygienická opatření. Návštěvy se musí prokázat bezinfekčností, tedy PCR nebo antigenním testem nebo platným certifikátem o očkování. Po vstupu do zařízení se musí zapsat do knihy návštěv.
„Pokud to dispozičně zařízení umožňuje, tak doporučujeme využít pro návštěvy samostatnou místnost a pracovat s rezervacemi tak, aby nedocházelo ke kumulaci osob,“ upřesnila statutární náměstkyně. „Prosíme rodiny klientů, aby nutnost návštěvy jednotlivých zařízení pečlivě zvážily a dodržovaly veškerá opatření,“ dodala statutární náměstkyně.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj