Horizont pomáhá lidem postiženým duševním onemocněním a vyvrací mýty o schizofrenii

01.05.2016 14:20

ZLÍN - Poskytování sociálních služeb je hlavním posláním Centra služeb postiženým Zlín (CSP), která jako obecně prospěšná společnost je nestátní neziskovou organizací. V zařízeních Horizont Zlín, Horizont Kroměříž poskytujeme sociální služby lidem s duševním onemocněním. Lidem s mentálním postižením se věnujeme v zařízeních Centrum sociálních služeb Ergo Zlín a Ergo Uherské Hradiště. Doplňkovou činností společnosti je provozování chráněných dílen Ergo Zlín, Ergo Uherské Hradiště, Ergo Kroměříž a Ardien Digital. V současné době zaměstnáváme 200 lidí, z nichž je 140 se zdravotním postižením,“ uvedl ředitel CSP Zlín Milan Antoš.
V zařízení Horizont Zlín najdou jeho klienti pomoc při hledání zaměstnání, podporu v oblasti samostatného bydlení, navazování partnerských vztahů, udržování rodinných návyků, péči o své zdraví života s nemocí. Výraznou část klientely totiž tvoří lidé nemocní schizofrenií. „Člověk s touto nemocí však může pracovat, samostatně bydlet, studovat, mít vztahy, přátele, rodinu, zájmy. S touto myšlenkou podporuje Horizont Zlín lidi s diagnózou schizofrenie již čtrnáctým rokem. Poskytujeme služby ambulantní i v terénu. V roce 2015 jsme podpořili 75 lidí ve věku nad 18 let. Denně dochází do zařízení 15 až 20 uživatelů, dalších deset podpoří naši pracovníci během týdně přímo v terénu,“ sdělila vedoucí Horizontu Zlín Ladislava Cyroňová.
Služba Horizont úzce spolupracuje s Psychiatrickou nemocnicí v Kroměříži. „Naši pracovníci dojíždějí na pravidelné měsíční schůzky s hospitalizovanými pacienty a po jejich propuštění z nemocnice s nim spolupracují u nich doma. Pravidelně jednají s osmi novými zájemci týdně,“ upřesnil Milan Antoš.
Významnou roli plní Horizont v pomoci při získávání zaměstnání. „Prostřednictvím pracovní rehabilitace pomáháme klientům obnovit základní pracovní návyky, tzn. režim, dochvilnost, pravidelnost, výdrž. Na omezenou dobu mohou být zaměstnáni na tréninkovém pracovním místě. Pořádáme Job cluby, individuálně nacvičujeme vyhledávání nabídek, psaní životopisů a průvodních dopisů. Připravujeme a doprovázíme klienty na pracovní pohovory a v případě zájmu je můžeme podpořit i na novém pracovišti. Za poslední rok pracovalo na chráněných pracovních místech devět klientů, dva začali pracovat na chráněných místech mimo organizaci a další tři na volném trhu práce v úklidových firmách nebo například na pile. Pět dalších uživatelů našlo uplatnění na krátkodobých brigádách,“ poznamenala Ladislava Cyroňová.
Lidé s duševním onemocněním mívají potíže s osamostatněním a často zůstávají žít v domácnosti rodičů. „Ve Zlíně mají možnost využít tréninkové byty, kde žijí samostatně v běžné zástavbě, kam za nimi dochází terénní sociální pracovník. „Společně nacvičují finanční hospodaření, komunikaci s úřady, úklid a údržbu domácnosti, nakupování, vaření a praní. Tuto formu podpory nám umožňuje spolupráce se Statutárním městem Zlín, které nám dalo k dispozici čtyři malometrážní byty. Za dobu jejich fungování se v nich vystřídalo devět nájemníků, tři z nich nyní žijí samostatně a bez problémů ve vlastním trvalém bydlení. Letos máme možnost získat dva větší byty po dvou nájemnících,“ informovala Radka Jurečková ze zlínského Horizontu.
Závažnost onemocnění zasáhne do života nejen jednotlivce, ale i celé rodiny. Proto Horizont nabízí poradnu rodinným příslušníkem a účast na svépomocné skupině rodičů, která se schází již tři roky. „Jednou měsíčně se jich účastní patnáct až dvacet lidí, mají možnost si promluvit o svých problémech, vyměnit si zkušenosti. Přicházejí mezi ně také odborníci – psychiatři, právníci, pracovníci úřadu práce a další, kteří mohou poradit,“ dodala Ladislava Cyroňová.
Diagnóza schizofrenie neznamená konec. „Mediální obraz duševně nemocného jako nebezpečného šílence je rozhodně nesprávný. Schizofrenici se naopak častěji stávají obětmi. trestných činů. Pokud však k násilnému činu schizofrenika dojde, má vždy velkou publicitu. Ve společnosti stále převládá názor, že schizofrenici jsou nebezpeční. Tento fakt spolu s mýty, které se schizofrenii mezi lidmi stále šíří, negativně ovlivňuj přístup pacientů k léčbě,“ řekl na závěr Milan Antoš.
Vlastimil Langer
Zlínský Horizont. Ředitel CSP Zlín Milan Antoš. Vedoucí Horizontu Ladislava Cyroňová (vlevo) s Radkou Jurečkovou. Foto:
www.cspzlin.cz, Vlastimil Langer