Hejtman Zlínského kraje jednal s olomouckým arcibiskupem o další spolupráci

11.03.2021 11:09

ZLÍNSKÝ KRAJ  – S olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem jednal v úterý 9. března hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. Církevního představitele doprovázel Josef Kořenek, tajemník projektu Dny lidí dobré vůle.
Součástí jednání byla spolupráce Zlínského kraje a církve na organizaci oslav státního svátku Dne slovanských věrozvěstů, tradiční akce na Velehradě: Dny lidí dobré vůle, která se uskuteční 4. a 5. července. „Bude pro mě velkou ctí se postavit vedle pana arcibiskupa Graubnera a  milerád už v tuto chvíli přislíbím záštitu a účast na této akci,“ uvedl hejtman Radim Holiš.
Jedním z nosných témat letošní akce bude 100 let od jmenování Antonína Cyrila Stojana olomouckým arcibiskupem a 170. výročí od jeho narození. „Také bychom chtěli lidi povzbudit k tomu, aby si vážili našich dějin, a stejně jako v loňském roce bychom chtěli poděkovat všem, kteří stojí v první linii a pomáhají v boji s koronavirem,“ řekl olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
K tématům jednání patřila také otázka spolupráce při péči o Podzámeckou zahradu v Kroměříži. K ní se Zlínský kraj společně s Arcibiskupstvím olomouckým a městem Kroměříž zavázal podpisem memoranda loni v červenci. Konkrétní rozsah spolupráce bude předmětem dalších jednání.
„Vítám, že v tom nejsme sami, a že je zde snaha vytvořit s církví a městem Kroměříž společenství, které bude o Podzámeckou zahradu pečovat. Konkrétní podpora Zlínského kraje bude předmětem dalšího jednání, a to přímo v Kroměříži, kde řešíme ještě další majetkové záležitosti,“ podotkl hejtman.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj