Hejtman Radim Holiš přivítal zástupce tříkrálových koledníků

07.01.2021 10:33

ZLÍNSKÝ KRAJ – Přestože je letošní Tříkrálová sbírka kvůli protiepidemickým opatřením organizovaná především v on-line režimu a s řadou omezení, i tak včera - ve svátek Zjevení Páně - hejtman Radim Holiš symbolicky přivítal zástupce tříkrálových koledníků, aby společně na území Zlínského kraje oficiálně zahájili tuto největší dobročinnou akci pořádanou Charitou České republiky.

„Vážím si toho, že se sídlu Zlínského kraje a všem jeho občanům dostalo tříkrálového požehnání, které má v letošním roce ještě daleko větší hodnotu vzhledem k tomu, co nyní prožíváme a co ještě zažívat budeme. Velmi děkuji všem, kdo tuto sbírku organizují v tak komplikovaných podmínkách, aby přinesli pomoc a naději těm, kdo ji nejvíce potřebují,“ řekl hejtman Radim Holiš. 

Všichni, kdo chtějí přispět lidem v sociální nouzi či nemocným, mohou své finanční dary posílat na Tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800 nebo využít formy dárcovské dms, případně vložit peníze do pokladniček umístěných na veřejně přístupných místech.

„Jednotlivci mohou obejít domy a předat požehnání prostřednictvím nápisů C†M†B†2021 nade dveře, současně do schránek vložit jako poděkování tříkrálové cukříky a kalendáře, ovšem bez přímého kontaktu s domácnostmi,“ uvedl ředitel zlínské Charity Vlastimil Vajďák.

„Je to letos velmi těžká situace, protože zvláště děti se na koledování velmi těšily. Dojímá nás ale zájem ze strany farností a obcí, odkud nám hodně telefonují a jsou ochotni informovat občany o umístění kasiček, kam lidé mohou nosit své dary. Doufám, že se i přes všechny nesnáze podaří vybrat peníze tolik potřebné v sociální oblasti,“ sdělila Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín.

Peníze vybrané v konkrétním regionu budou podle pracovníků charity adresovány právě pro potřebné v tomto regionu. „Na Zlínsku budou finanční dary využity například v přímé péči, dále v Nemocnici Milosrdných bratří Vizovice, budou z nich hrazeny letní rehabilitační pobyty dětí se spinální svalovou atrofií a poslouží k mnoha dalším účelům. Kam přesně bude výtěžek sbírky směřován, se zájemci dozví na webu Olomoucké arcidiecézní Charity: https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/.,“ dodala Helena Mráčková z oddělení komunikace a vztahů s veřejností.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj