Hejtman Čunek: Studie proveditelnosti k Investičnímu záměru na novou nemocnici je hotová

28.03.2019 09:53

ZLÍNSKÝ KRAJ - Hejtman Jiří Čunek převzal v polovině března Studii proveditelnosti k Investičnímu záměru týkající se výstavby Nové krajské Baťovy nemocnice od doktora Martina Šamaje, šéfa týmu přípravného výboru pro výstavbu Nové krajské Baťovy nemocnice. Přípravný výbor tvoří tito...Více zde: hejtman-cunek-studie-proveditelnosti-k-investicnimu-zameru-na-novou-nemocnici-je-hotova/