Hasiči ukončili svou činnost ve Vrběticích a opouštějí areál muničních skladů

14.10.2020 09:03

VLACHOVICE-VRBĚTICE - Pět let, 11 měsíců a 28 dní (16. 10. 2014 – 13. 10. 2020) je celkový čas, který v areálu muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku strávily složky IZS včetně profesionálních i dobrovolných hasičů, kteří pomohli tak s odstraňováním následků po výbuchu a následném požáru  skladů s municí.
První oznámení přijali hasiči 16. října 2014 na tísňovou linku 112, kde oznamovatel sdělil, že hoří muniční sklad u obce Vlachovice – Vrbětice. Na místo hlášené události postupně vyjelo více než deset jednotek hasičů Zlínského kraje, Záchranný útvar HZS ČR a další specializované týmy. Tímto začal mnohaletý zásah hasičů na jednom místě jedné události. Nic obdobného hasiči v minulosti nezažili.
Na šest let se místem pro výkon své práce mnoha hasičů stal bývalý vojenský areál muničních skladů, kde bylo v prostoru ohraničeném drátěným plotem třeba vybudovat zázemí pro zasahující složky. Hasiči v areálu postavili velkokapacitní stany a kontejnery pro vedení zásahu a zasahující, dále zajistili přístřešky, skladovací kontejnery, osvětlení a zálohování elektrickou energií, ubytování, topení či zajistili přes 20 000 obědů pro zasahující hasiče a v prvním roce evakuovali 2 000 obyvatel z blízkého okolí areálu. Dováželi potřebný materiál jako písek, makadam, panely či asfaltovou drť. Zajištění zázemí však byl jen nepatrný zlomek prací, které hasiči měli na starost.
1210 profesionálních hasičů a 27 jednotek dobrovolných hasičů ze Zlínského kraje, kteří se v průběhu let vystřídali při záchranných a likvidačních pracích v zasaženém areálu, opakovaně použili 1008 kusů různé techniky a ujeli 82 155 km. Pro zasahující složky IZS zajistili více než 160 tisíc litrů nafty. Po celou dobu zajišťovali požární asistenci v areálu.
Neustále se celých šest let objevovaly další a další činnosti, které zabezpečovali hasiči. Jednalo se například o měření přítomnosti chemických látek, spolupráci na tvorbě plánu opatření pro případ vzniku další mimořádné události či asistenci Policii ČR při dokumentaci skladových objektů. Taktéž zajišťovali činnosti ve štábech na všech úrovních řízení.
Použití těžké techniky při zásahu v areálu i změny počasí přinesly také další činnosti, které bylo potřeba udělat, aby zásah mohl probíhat. Proto hasiči zajišťovali opravy průjezdnosti komunikací uvnitř areálu, čistili silnice a technické prostředky a vozidla, plnili pytle pískem a stavěli ochranné valy, prováděli různé opravy techniky a dle potřeby pořezy spadlých stromů či křovin.
Hasiči vykonávali i různé specifické práce. Jednalo se například o práci lezecké skupiny, která jistila pyrotechniky v těžko dostupném terénu, dále prováděli jeřábnické práce a práce s výškovou technikou při odstraňování nebezpečné munice.
Prací bylo bezpočet. I když se v mnoha případech jednalo o nebezpečnou práci v rizikovém areálu, nedošlo při výkonu těchto prací k vážným úrazům hasičů. Vše skončilo, hasiči se vrací zpět na své stanice a život se v tomto postiženém místě vrací pomalu zpět k normálu.

Ředitel HZS ZLK plk. Ing. Vít Rušar dodává:
 „Když jsem 16. 10.2 014 byl u příjmu prvních tísňových volání, které ohlásily výbuchy muničních skladů ve Vrběticích, nenapadlo mě, že právě začal nejdelší zásah IZS v dějinách České Republiky I přes neustálé ohrožení municí v různém stavu nedošlo během prací k jejímu samovolnému výbuchu, což považuji za obrovský úspěch a potvrzení toho, že veškerá opatření a postupy byly zvoleny správně. Během tohoto zásahu se prohloubila spolupráce mezi všemi složkami IZS na všech úrovních. Velmi oceňuji činnost velitele zásahu plk. Jaromíra Tkadlečka. Všem zúčastněným patří velký dík!“

Vyjádření generálního ředitele HZS ČR genpor. Ing. Drahoslava Ryby:
"Zásah ve Vrběticích byl pro Hasičský záchranný sbor České republiky nejdéle trvajícím zásahem u mimořádné události. Trval bez tří dnů šest let. Naši příslušníci, zejména ze Záchranného útvaru HZS ČR a z HZS Zlínského kraje, se přímo na místě podíleli na likvidaci následků série výbuchů, které ovlivnily životy obyvatel okolních vesnic na několik let. Po celou dobu zásahu zajišťovalo naše Generální ředitelství HZS ČR ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací. Společně s Policií ČR jsme ve Vrběticích zasahovali 7 dní v týdnu, ve 12 hodinových směnách, tisíce hodin a najezdili i tisíce kilometrů. Každý náš příslušník při skládání slibu přísahal, že nebude váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život. Ve Vrběticích jsme tento slib beze zbytku dodrželi. Chtěl bych tedy především poděkovat všem svým kolegům ve sboru, ale také ostatním složkám, se kterými jsme na tomto zásahu spolupracovali, a přál bych nám všem, aby se takové události neopakovaly, nebo aby jich bylo co možná nejméně."

Autor: Lucie Javoříková, tisková mluvčí HZS Zlínského kraje

Foto:  HZS Zlínského kraje
Fotoalbum