Hasič Radek Stolář hovoří o odběru vzorků a práci v mobilním odběrovém týmu

01.02.2021 15:46

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ZLÍNSKÉHO KRAJE - Nelehká koronavirová doba ovlivnila i práci profesionálních hasičů. K likvidaci požárů, vyprošťování osob u dopravních nehod či k technickým zásahům se přidaly i další činnosti, spojené právě s virovým onemocněním COVID – 19. Hasiči dezinfikují objekty, rozvážejí ochranné prostředky a odebírají vzorky k určení přítomnosti koronaviru v těle. K tomuto účelu byl vytvořen tzv. mobilní odběrový tým a jeho členem je i profesionální hasič Radek Stolář.

Co je to ten MOT (mobilní odběrový tým) a k čemu je předurčen?
Tento tým slouží veřejnosti především k odběrům vzorků v sociálních zařízeních a domovech seniorů. Jedeme tedy za lidmi, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit k odběrovému týmu na stanovená místa, nebo je u nich podezření na výskyt nemoci COVID – 19 či byli v kontaktu s někým pozitivním Taktéž se s námi můžete setkat v tzv. DRIVE- THRU ve Zlíně u Krajské nemocnice Tomáše Bati Zlín. Zde se každý občan dostaví již sám a my mu odebereme požadovaný vzorek. 

Kdo může v tomto týmu pracovat?
V mobilním odběrovém týmu jsou zařazeni profesionální hasiči, kteří mají zdravotnické vzdělání na vyšší nebo vysoké škole (obor zdravotnický záchranář nebo všeobecná sestra).

Jak často tento mobilní odběrový tým vyjíždí?
Mobilní tým je připraven vyjet každý den včetně sobot a nedělí. Vyjíždí vždy na požadavek Krajské hygienické stanice Zlínského kraje. Koordinaci s hygienickou stanicí zajišťuje vedení Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.  V týmu je nás celkem 15 a střídáme se na směnách, které vždy trvají na drive-thru 12 hodin a výjezdy po Zlínském kraji do sociálních zařízení jsou časově různorodé podle počtu zařízení, odběrů či vzdálenosti.

Takže momentálně vykonáváš v práci pouze tuto odběrovou činnost nebo máš možnost dělat i svou „hasičinu“?
Ne. V odběrovém týmu se postupně střídáme. Další služby tak mám na své stanici, což je ve Valašském Meziříčí.

Jak vnímáš ten rozdíl mezi klasickou hasičskou prací a činností, spojenou s odběry vzorků?
Lidé nás znají z pozice klasického hasiče, který v zásahovém oděvu pomáhá při mimořádných událostech, například spojených s požárem či dopravní nehodou. My teď tady najednou jsme v bílém ochranném obleku, s respirátorem a obličejovým štítem a pomáháme zdravotníkům právě při již zmíněných odběrech vzorků.

Jaké druhy testů vy jako hasiči provádíte?
Na odběrovém místě provádíme oba dva druhy testů. To znamená antigenní test i test PCR. U prvního zmíněného testu je velkou výhodou to, že lidé si na místě počkají a do 15 až 20 minut znají výsledek. U PCR testu je občan informován formou SMS zprávy do 48 hodin. Při odběrech v terénu provádíme pouze tento test PCR.

Lidé si vás hasiče velmi chválí, že jste na „tvrdé“ hasiče při odběru velmi citliví a jemní.
My jsme jako hasiči zvyklí pracovat s mnohem těžšími nástroji a používat hrubou sílu. Tady je to úplně pravý opak. Přistupujeme k odběrům opatrně a citlivě, protože každý hasič je ve své hloubi vlastně romantik a citlivá duše. A možná je v tom i trošku strachu, abychom lidem nezpůsobili bolest. Chodí nám sem i opakovaně mnoho malých dětí a určitě není žádoucí je nějak při nepříjemném odběru traumatizovat, aby se dalšího odběru bály a plakaly.

A jak vnímáš ty přístup lidí k této odběrové činnosti? Jsou lidé na vás hodní nebo …?
V tomto odběrovém týmu jsem od října roku 2020 a do dnešního dne jsem se nesetkal s nějakou negativní reakcí od občana, který přišel na odběr. Lidé jsou vždy mílí, vstřícní, někdy přijdou trochu vystrašení, ale vždy je vše v pohodě, protože stěr trvá pouze pár sekund. K testům přistupují lidé velmi zodpovědně.

Nebojíš se ty sám nákazy nebo jsi již tuto nemoc prodělal?
Při odběrech jsem oblečen vždy v ochranném oděvu, mám respirátor a obličejový štít. Zatím jsem tomuto virovému onemocnění ani trudomyslné náladě nepodlehl. V současné době jsme my z odběrového týmu postupně očkováni. A věřím v to, že mě tato nemoc neskolí.

O své nevšední pracovní zážitky se s námi podělil nprap. Radek Stolář, Dis., který je zařazený ve Valašském Meziříčí jako velitel družstva směny A.

Lucie Javoříková, tisková mluvčí HZS Zlínského kraje, Vlastimil Langer
Radek Stolář při odběru vzorků. Foto: HZS Zlínského kraje