Fotbal ve Zlíně-Pasekách se hraje již 90 let, oslavy jsou v sobotu

28.09.2021 09:45

ZLÍN-PASEKY - V letošním roce je to již 90 let, kdy nově vzniklému paseckému klubu věnoval továrník Antonín Baťa svou louku u Paseckého potoka, na které se svépomocí vybudovalo fotbalové hřiště za materiálové podpory firmy BAŤA. Sídlo SK bylo v klubovně U Singrů a první fotbalové soutěžní utkání se odehrálo v roce 1935.
„Jelikož se pro nás, ale i dlouholeté spolupracovníky a nadšence jedná o významné výročí, rozhodli jsme se uspořádat den oslav paseckého fotbalu 2. října v Areálu Jaroslava Švacha ve Zlíně-Pasekách,“ uvedl předseda výkonného výboru Marek Novák.
Klub, založený v roce 1931, udržel svoji omezenou činnost i během 2. světové války. Po osvobození se fotbalový oddíl ihned zapojil do soutěží. Hřiště se udržovalo za pomoci brigád členů. Od roku 1949 se SK v rámci sjednocování tělovýchovy přejmenovává na Sokol Svit VII Paseky Gottwaldov – oddíl kopané. V roce 1950 – 51 v průběhu žní byla na hřiště umístěna mlátička pro sklizeň obilí a členové pomáhali místním zemědělcům.
Od roku 1953 se mění název na TJ Jiskra Paseky Gottwaldov. V roce 1960 proběhla výstavba nových zděných šaten, v akci „Z“ za materiálové pomoci města. Samotnou výstavbu si zajišťovali členové klubu. Koncem šedesátých let se mění název na TJ Sokol Gottwaldov – Paseky. V roce 1965 dorost vyhrál okresní přebor. V roce 1969 postupují muži do OP.
V roce 1975 se zahájila rekonstrukce hřiště. Materiál financovala obec a techniku poskytovalo JZD. Rekonstrukce byla dokončena a slavnostně hřiště otevřeno 6. 8. 1977. Na stavbě odpracovali členové klubu 10 000 brigádnických hodin. V roce 1988 se SK Paseky sloučil s TJ Rudá hvězda Gottwaldov, kde působil jako oddíl kopané. V roce 1990 byla TJ RH přejmenován na Sportovní klub policie Zlín.
V ročníku 1994 – 95 hráli muži I. B tř. pod vedením Fr. Žůrka. V tom ročníku hráli dorostenci a žáci župní soutěž. V letech 1995 – 96 se prováděla další rekonstrukce hrací plochy, která obsahovala odvodňovací systém, navážku ornice a založení trávníku.  V ročníku 1995 – 96 hráli muži 1. B tř., ale sestoupili do OP. V roce 1996 žáci zvítězili v župní soutěži a postoupili do župního přeboru. Muži v ročníku 1996 – 97 sestoupili z OP do III. třídy.
V ročníku 2000 – 2001 vyhrálo župní přebor družstvo žáků ročník 1986-87, pod vedením trenérů J. Vyorala a J. Koleniče. To znamenalo postup do žákovské ligy, což byl největší úspěch mládežnického fotbalu nejen na Pasekách, ale i v celém městě! Na jaře 2001 vzniklo nové občanské sdružení pod obnoveným názvem SK Paseky Zlín o. s., o jehož založení se zasloužili p. J. Vyoral, J. Moučka, J. Maliňák. Fotbal na Pasekách oslavil 70. výročí znovu jako samostatný klub.
Základní krédo obnoveného klubu byla orientace na práci s mládeží a postupné budování družstva mužů. Výkonnostní cíl si klub vytýčil – žáci a dorost hrát na úrovni krajského přeboru, muži hrát na úrovni 1. B tř. a současně mít širokou základnu přípravky.

V roce 2010 s klubem začal úzce spolupracovat bývalý ligový hráč Zlína a patriot Jaroslav Švach. Začal zde také působit jako trenér, který nastavil novou koncepci práce s mládeží. Díky tomu postupně došlo k významnému růstu kvality práce s mládeží a s tím spojené mládežnické úspěchy ve všech věkových kategoriích. V roce 2014, vznikl nový klub SK Zlín 1931, z. s. Klub navázal na předchozí činnost SK Paseky Zlín, především v oblasti sportovní výchovy mládeže a rozvoje jednotlivých kategorií mužstev. Významnou měrou se na rozvoji klubu v tomto období podílel další bývalý ligový hráč Zlína, Michal Hlavňovský, který dále rozvíjel koncepci, započatou Jaroslavem Švachem. Klub zahájil úzkou spolupráci se Sportovním centrem mládeže FC Fastav Zlín s cílem podpořit talenty a jejich rozvoj v prvoligovém klubu.
„Současné vedení klubu pracuje především na tom, aby měly děti možnost sportovat a rozvíjet své dovednosti a talent. V neposlední řadě však klade důraz také na mužskou kategorii, do které postupně přechází dorostenci. Naším cílem je, aby byli motivováni dále ve sportu pokračovat a aktivně se zapojovat do dění v klubu. Krédo našeho klubu bude vždy „Dát šanci sportovat všem“, uzavřel Marek Novák.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: SK Zlín 1931, Archiv SNZ