Financování sociálních služeb ve Zlínském kraji je zajištěno, kraji i obcím se daří posilovat terénní služby

09.03.2023 12:33

ZLÍNSKÝ KRAJ – Celkově 1,760 miliardy korun míří letos k poskytovatelům sociálních služeb ve Zlínském kraji na zajištění fungování jejich základní sítě. „Tuto sumu, kterou obdržel ze státního rozpočtu, rozdělí Zlínský kraj mezi poskytovatele sociálních služeb na základě jimi předložených žádostí. Peníze pokryjí nejdůležitější část jejich financování,“ uvedla Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
„I když jsme Ministerstvo práce a sociálních věcí žádali o částku o 146 milionů korun vyšší, než nám byla nakonec přidělena, dobrou zprávou je, že oproti roku 2022 došlo k navýšení této sumy ze strany státu o více než 12 %. Do financování nám navíc pozitivně vstupuje individuální projekt, díky kterému kraj získal na tři roky přes 400 milionů korun z evropských zdrojů. Tím šetříme peníze pro základní síť. Pokud se tedy nic mimořádného nestane, bude letošní rok ohledně zajištění fungování sociálních služeb ve Zlínském kraji dobrý,“ ujistila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.
Peníze od státu slouží pouze k zajištění základní sítě sociálních služeb. Do jejich dalšího rozvoje investují kraj společně s obcemi ze svých zdrojů.
„V loňském roce jsme na to z krajského rozpočtu dali 91 milionů korun, letos to bude ještě více, a to 124 milionů. Zaměřujeme se přitom na rozvoj terénních služeb, zejména pak na posílení odlehčovacích služeb, osobní asistence a pečovatelské služby. Díky financování kraje a obcí se podařilo navýšit počet pracovních úvazků v terénních službácho 61 úvazků a tento počet chceme do budoucna i nadále navyšovat,“ informovala Hana Ančincová.

Vlastimil Langer
Zdroj: Zlínský kraj

Ilustrační foto: Archiv SNZK