Fakulta aplikované informatiky ve Zlíně má nového děkana

23.03.2022 16:39

ZLÍN – Nového děkana má Fakulta aplikované informatiky (FAI) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). „Stal se jím doc. Jiří Vojtěšek, který doposud na fakultě působil jako proděkan pro bakalářské a magisterské studium. Jiřího Vojtěška zvolil jednohlasně akademický senát, do funkce ho jmenoval rektor univerzity Vladimír Sedlařík. Funkce se ujme v pondělí 28. března,“ informovala tisková mluvčí zlínské univerzity Petra Svěráková.
Nový děkan má několik cílů v oblasti pedagogiky nebo výzkumné oblasti. „Rád bych stabilizoval počty studentů na fakultě a zatraktivnil obory zaměřené na automatizaci a robotiku. V tvůrčí a výzkumné oblasti chci podpořit patenty a nepublikační výstupy aplikovaného výzkumu jako jsou například užitné a průmyslové vzory,“ řekl Jiří Vojtěšek.
Důležitá je podle nového děkana také podpora podávání žádostí o národní a mezinárodní granty a větší zapojení do dlouhodobých projektů.  Neméně významná je také edukační a vědecká spolupráce se školami, firmami a organizacemi a rovněž podíl na tvorbě strategických dokumentů Zlína a Zlínského kraje v oblasti digitalizace.
Jiří Vojtěšek vystřídá dosavadního děkana. Milana Adámka, kterému končí funkční období. Fakulta aplikované informatiky má v současné době 1350 studentů a poskytuje obory zabývající se zejména informatikou, automatizací, robotikou a bezpečnostními technologiemi. Nabízí zázemí špičkově vybavených laboratoří ze všech výše uvedených oblastí. Lze zde studovat všechny stupně vysokoškolského studia.

Medailonek: doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D., *21. 4. 1979, absolvent Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty aplikované informatiky. Na FAI působí od roku 1997, nejdříve jako student magisterského studia (1997-2002), poté doktorského studia oboru Technická kybernetika (2002-2007). Habilitace v oboru Řízení strojů a zařízení v r. 2015. Od roku 2005 jako zaměstnanec na pozici odborného asistenta a poté jako docent na Ústavu řízení procesů. Od roku 2014 po dvě funkční období působil jako proděkan pro bakalářské a magisterské studium na FAI. V pedagogické oblasti se zabývá výukou předmětů z oblasti operačních systémů, počítačových sítí a Internetu. Odborná činnost je zaměřena na adaptivní řídicí systémy, modelování a simulaci technologických procesů, operační systémy a počítačové sítě. Ženatý, tři děti (15, 12 a 9 let). Záliby – dobrovolný hasič, sport, cyklistika, příroda.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně