Epidemioložka označila trend odmítání očkování za nebezpečný

27.10.2022 13:08

ZLÍNSKÝ KRAJ – Především zástupcům seniorských organizací a občanům se zdravotním postižením byla určena přednáška o nutnosti očkovací prevence. Akci iniciovala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR pod záštitou statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Hany Ančincové.

Účastníky přišel pozdravit hejtman Radim Holiš, který připomenul, že Zlínský kraj se potýkal s velkým zatížením nemocničního systému při pandemii Covid-19. „S lékaři a odborníky jsme následně analyzovali příčiny a zjistili jsme, že Zlínský kraj patří k nejméně proočkovaným regionům. Rádi si také dopřejeme a přitom zapomínáme na pohyb a prevenci. Proto ve vás potřebujeme mít jakési ambasadory prevence, aby k ní lidé přistupovali zodpovědně,“ řekl hejtman účastníkům semináře.

Místopředseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Jan Uherka ocenil strategický přístup Zlínského kraje v této oblasti a poděkoval za možnost uspořádat osvětovou akci v prostorách krajského sídla.

„Jako hlavní lektorka vystoupila ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje Renata Ciupek, která zmínila, že v 60. letech 20. století si odborníci mysleli, že díky očkování a antibiotikům už lidstvu nehrozí infekční nemoci. Ovšem kvůli antibiotické rezistenci se již tyto léky stávají neúčinným,“ sdělila Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
 „Infekční nemoci jsou stále příčinou asi 40 procent úmrtí na světě, přičemž na prvním místě jsou respirační nemoci dolních cest dýchacích, potom AIDS a následně další choroby,“ uvedla doktorka Ciupek. Převážení mikroorganismů je podle ní dáno nárůstem populace a enormním zrychlením cestování po planetě. Za negativní a nebezpečný označila trend odmítání očkování, primárně u rodičů malých dětí.

V současnosti existují vakcíny proti 20 závažným nemocem. Vysoká proočkovanost společně s promořeností vytváří kolektivní imunitu, která chrání například onkologicky nemocné děti nebo jinak vážně nemocné občany, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu nemohou být vakcinováni.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj