Dvě střední školy ze Zlína chystají projekty na modernizaci výukových prostor

16.06.2021 15:24

ZLÍNSKÝ KRAJ – Dva projektové rámce škol zřizovaných krajem, které jsou zaměřené na modernizaci výukových prostor, projednali krajští radní a schválili jejich zařazení do Střednědobého plánu akce reprodukce majetku Zlínského kraje.

„Prvním z nich je projekt Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť zacílený na modernizaci učebny informatiky, předmětem druhého projektu je vybudování posluchárny pro výuku informatiky a přírodních věd na Střední škole gastronomie a obchodu Zlín,“ uvedla krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.

„Oba tyto projekty jsou připravovány do výzvy č. 48 na podporu technického a přírodovědného vzdělávání na středních a vyšších odborných školách, vyhlášené koncem května statutárním městem Zlín, které je nositelem strategie Integrovaného plánu rozvoje území pro Integrovaný regionální operační program. Projekty splňují podmínky výzvy a jsou dostatečně připravené pro podání žádosti o dotaci,“ sdělila radní Zlínského kraje Zuzana Fišerová, zodpovědná za oblast školství a kultury.

Projekt Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť Modernizace učebny informatiky spočívá v nákupu kompletního IT vybavení pro učebnu informatiky. Vybavení bude zahrnovat dotykovou obrazovku s uhlopříčkou 98 palců, dále nové žákovské počítače včetně monitorů a 3D myší, grafické tablety, robotické lego nebo dron. Kromě nákupu budou realizovány i drobné úpravy učebny, jako je malování nebo úprava elektroinstalace. Cílem projektu je nabídnout žákům moderní výuku informačních technologií a podpořit je tak v dalším studiu v této oblasti. Celkové předpokládané náklady jsou ve výši 2,689 milionu korun, dotace je v maximální výši 2,420 milionu korun. Projekt by měl být dokončen do června 2022.

Projekt Střední školy gastronomie a obchodu Zlín Vybudování posluchárny pro výuku informatiky a přírodních věd předpokládá stavební úpravy pro možnost vybudování moderní posluchárny, kde se budou žáci rozvíjet v oblasti informatiky i přírodních věd. Posluchárna bude vybavena sedacím nábytkem a stoly s možností připojení žákovských notebooků pro zatraktivnění a možné praktické propojení s výukou. Větší kapacita posluchárny umožní vzdělávání i ve větší skupině žáků, například pro přenos pokusů z odborných laboratoří nebo pro online debaty s odborníky z praxe. Celkové předpokládané náklady jsou ve výši 3,3 milionu korun, dotace je v maximální výši 2,931 milionu korun. Projekt by měl být realizován do srpna 2022.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj

Pod foto: Gymnázium Lesní čtvrť.