Dům na rohu ve Valašských Kloboukách se poprvé představí veřejnosti

10.04.2022 17:24

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Valašské Klobouky mají ve svém centru novou dominantu. Stal se jí Dům na rohu, který po završení stavebních prací doznal své finální podoby a jeho nadčasový vzhled zdobí nároží ulic Československé armády a 2. května.
„S výsledkem náročné rekonstrukce dřívějšího brownfieldu na podnikatelské centrum se nyní mohou přijít seznámit i první návštěvníci. Den otevřených dveří pro veřejnost se koná v úterý 12. dubna od 16 do 19 hodin,“ informovala tisková mluvčí kloboucké radnice Lenka Zvonková.
„Dům na rohu byl po dvě desetiletí nedostavěnou hrubou stavbou, která se stala chátrající zátěží městského centra a pohled na ni vzbuzoval především nelibé pocity. Město Valašské Klobouky se rozhodlo situaci řešit, objekt odkoupilo a díky úspěšné žádosti o dotaci u Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jej proměnilo v atraktivní budovu, která nabízí zázemí pro řadu podnikatelů. Aktuálně už je obsazená převážná většina prostor a první nájemci se stěhují do svých kanceláří,“ přiblížila Eliška Olšáková, starostka města.
„Dříve než se v Domě na rohu rozběhne plný podnikatelský ruch, rádi bychom veřejnosti nabídli možnost návštěvy a prohlídky stavby, která po rekonstrukci otevírá zcela novou etapu svého provozu,“ pozvala Eliška Olšáková veřejnost.
Celkové náklady této investiční akce včetně projektové dokumentace a dalších vedlejších výdajů činily 27,1 milionu korun, z nichž částku 21,3 milionu pokryla dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR z programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Na odkup objektu město vynaložilo 6,3 milionu korun.
Na akci Dům na rohu se podílelo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR z prostředků státního rozpočtu.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Valašské Klobouky