Dotace Zlínského kraje přispěla k pořízení člunu pro dobrovolné hasiče

07.05.2022 08:47

OTROKOVICE - Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Otrokovice má ve výzbroji nový nafukovací záchranářský člun s přívěsným motorem a speciálním vozíkem na přepravu plavidla. Na jeho pořízení se z 50 procent podílí i Zlínský kraj.

„Plavidlo bude sloužit především k záchranným akcím na řece Moravě a části vodní cesty Baťův kanál, ale také v případě povodní nebo například k zajištění prací při odstranění naplavenin ohrožujících majetek města, jako tomu bylo loni při jarní povodni, kdy musela být na čas z bezpečnostních důvodů uzavřena lávka přes řeku Moravu,“ uvedla tisková mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová.    

Město Otrokovice požádalo Zlínský kraj o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce rozvojové programy a krizové řízení v rámci programu Dotace obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje. Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje byla dotace městu ve výši 50% uznatelných nákladů udělena.
„Rozhodnutí města o pořízení plavidla předcházela intenzivní komunikace s profesionálními hasiči z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Jim také patří poděkování za neocenitelnou podporu při sestavení technické specifikace pořizovaného vybavení i za proškolení vybraných členů JSDH Otrokovice v kurzu vodního záchranářství,“ zdůraznil vedoucí oddělení krizového řízení Městského úřadu Otrokovice Petr Zakopal.

Vybavenost dobrovolných hasičů je zásadní pro možnosti zásahu u mimořádných událostí. „Jednotka sboru dobrovolných hasičů Otrokovice má významnou roli v systému krizového řízení. Hasiči jsou pravidelně voláni k výjezdům nejen v Otrokovicích. Blízkost vodních ploch ať už na Štěrkovišti nebo na řece Moravě si žádá vybavení pro zásah na vodě. To dosud hasičům chybělo. Jsem velmi ráda, že nám s investicí vypomohl Zlínský kraj a jednotka doplnila další potřebné vybavení pro svou práci,“ dodala starostka města Otrokovice Hana Večerková.
Vlastimil Langer
Zdroj: Městský úřad Otrokovice
Ilustrační foto: Archiv SNZ