Dotace pomůže včelařům

01.05.2022 09:42

OTROKOVICE - Důležitost včelstev v přírodě si dobře uvědomují otrokovičtí radní, kteří schválili dotaci ve výši devíti tisíc korun Českému svazu včelařů, organizaci Otrokovice na nákup cukru pro zajištění zazimování včelstev.

 „Ke schválení dotace nás vedla skutečnost, že v posledních letech dochází v zimním období a předjaří ke značnému úhynu včelstev, a pokud chce včelař obnovit včelstva, vyžaduje to nejen značné úsilí, ale také finanční náklad pro včelaře. Český svaz včelařů v Otrokovicích se dlouhodobě snaží o zvýšení počtu včelstev v našem regionu, což se promítá na zlepšení opylovací službě včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách. Ačkoliv nedojde k zásadnímu zvýšení počtu včelstev v našem regionu, přispějeme tím snad alespoň k tomu, že počty včelstev nebudou i nadále klesat,“ přiblížila Otrokovice starostka Hana Večerková.

Chov včel je nejen významným nástrojem zemědělské rostlinné výroby, ale je na něm závislá celá řada volně žijících živočichů, živících se různými druhy trav, plody planě rostoucích stromů, keřů a bylin. Na nich jsou zase závislí další živočichové, stojící na vyšších úrovních vazeb mezi rostlinami a živočichy.
Vlastimil Langer
Zdroj: Městský úřad Otrokovice

Ilustrační foto včelaře: Archiv SNZ