Dotace města v letošním roce přesahují 27 milionů korun

20.09.2021 07:42

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - V roce 2021 rozdělilo město Uherské Hradiště na dotacích celkem 27,5 milionu korun. Žádosti o dotace na první pololetí příštího roku budou přijímány od 14. října do konce listopadu 2021.

„V rámci vyhlášených dotačních programů, ze kterých jdou dotace do oblastí mládeže a vzdělávání, sportu, kultury a cestovního ruchu, životního prostředí, sociálních služeb či obnovy historické architektury město Uherské Hradiště v první polovině roku 2021 podpořilo celkem 76 projektů ve výši 4,97 milionu korun. Prostřednictvím individuální dotace bylo dále podpořeno 18 projektů ve výši 15,23 milionů korun a v rámci dlouhodobé spolupráce byl podpořen 1 projekt dotací ve výši 3,7 milionu korun. Za první pololetí roku se tedy jednalo o celkovou částku 23,9 milionů korun,“ sdělil tiskový mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

Ve druhé polovině roku 2021 podpořilo město v rámci jednotlivých programů město spolky, kluby, organizace a další subjekty částkou 2,46 milionu korun, jednalo se o 61 projektů a na individuální dotace putovala částka 1,19 milionu korun, kterou bylo podpořeno 8 projektů. Celkem tedy v roce 2021 rozdělilo město Uherské Hradiště na dotacích 27,5 milionu korun.

Zastupitelstvo města schválilo dne 6. 9. 2021 program pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí na 1. pololetí 2022: pro obnovu historické architektury, pro životní prostředí, pro mládež a vzdělávání, pro sport, pro kulturu a cestovní ruch, pro oblast bydlení – úvěry.

V souladu s platnými Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z prostředků města Uherské Hradiště, jsou dotace poskytovány 2x ročně, a to prostřednictvím jednotlivých programů.

Pro 1. pololetí 2022 je finanční krytí dotačních programů následující:
Dotační program obnovy historické architektury 362 000 Kč,
Dotační program životního prostředí 56 500 Kč,
Dotační program mládeže a vzdělávání 155 000 Kč,
Dotační program sportu 1 753 000 Kč,
Dotační program kultury a cestovního ruchu 324 000 Kč,
Fond rozvoje bydlení – úvěry 7 769 500 Kč.

Zahájení podávání žádostí o dotace pro I. pololetí roku 2022 bude ve čtvrtek 14. října, ukončení podávání žádostí bude v úterý 30. listopadu. 

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Uherské Hradiště