Dopravní průzkum v Otrokovicích poslouží jako podklad pro jednání a ministerstvem

10.04.2022 14:15

OTROKOVICE - Řada řidičů využívajících dálniční síť kolem Otrokovic zaregistrovala u exitů 30 a 32 nové kamery, které mají za úkol měřit intenzitu dopravy v obou směrech na úsecích dálnice od i do Zlína.
„Radnice tak skládá aktuální podklady pro Ministerstvo dopravy, se kterým bude jednat o výjimkách ve zpoplatnění obchvatu města. Aby byly podklady kompletní, probíhal dopravní průzkum i v Kvítkovicích,“ vysvětlila Lenka Vaculová, tisková mluvčí otrokovické radnice.

„Obchvaty měst by měly mít výjimku ve zpoplatnění, jinak postrádají smysl a vrací dopravu zpět do ulic města. To je základní myšlenka, o které jsme přesvědčeni a hodláme o ní přesvědčit i Ministerstvo dopravy. To pro příští rok připravuje novou dálniční koncepci, která by mimo jiné mohla vymezit právě úseky, kterými lze projet bez časového kupónu,“ popsala starostka města Otrokovice Hana Večerková.
„Otrokovice v seznamu nesmí chybět. Argumentů, které hodláme použít, je celá řada. Od stávajícího ekologického zatížení města, které je dáno jeho průmyslovým charakterem, kdy by navýšení transitní dopravy znamenalo zhoršení životních podmínek obyvatel, přes bezpečnost v dopravě až po smysl budování obchvatů měst, které se vždy stavěly za účelem odvedení dopravy,“ dodala starostka.

Dopravní průzkum v Otrokovicích zajistila specializovaná společnost Centrum dopravního výzkumu  ve dnech 4. až 8. dubna. Kamery byly umístěny na klíčových místech, kudy denně projedou tisíce vozidel. Součástí sběru dat byly i průjezdy Kvítkovicemi. Argumenty směřované k ministerstvu budou díky průzkumu podloženy tvrdými daty, která tak mohou být porovnána s předchozími lety.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Městský úřad Otrokovice