Dopis ministryně práce a sociálních věcí hejtmanovi Zlínského kraje

13.08.2019 16:43

 Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.          ministryně práce a sociálních věcí 

 

 

                                                        V Praze dne 1. 8. 2019                                                                                 Č. j.: MPSV-2019/158252-220

 

Vážený pane hejtmane, z médií se ke mně dostávají znepokokující zprávy o záměru Zlínského kraje zbavit se svých příspěvkových organizací a všechny služby, které jsou jimi poskytovány převést na obce, či jiné poskytovatele sociálních služeb. Zejména se hovoří o domovech pro seniory, k čemuž se již negativně vyjadřují starostové obcí, aktéři z řad poskytovatelů a dokonce i někteří politici. Celá záležitost pak budí dojem změny s katastrofickými dopady na sociální služby ve Zlínském kraji.

Zároveň je v Usnesení Rady č. 0515/R17/19 uvedeno, že má dojít k optimalizaci příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, přičemž tři transformující se zařízení již nemají přijímat klienty v návaznosti na aktualizaci transformačních plánů. 

V podobě, v jaké je záměr medializován, však budí dojem, že najednou dojde k převodu všech krajských pobytových zařízení na obce a vyvolává obavy, že se zkomplikuje financování sociálních služeb, kdy obce nebudou mít dostatek finančních prostředků ani na udržení provozu, natož pak na rozvoj a zkvalitňování služeb, a to zejména malé obce. Pravděpodobně tady došlo k částečné dezinterpretaci, zmatečným informacím a nedostatečné komunikaci kraje směrem k veřejnosti.

V daných souvislostech bych se však ráda zeptala, jaký plán na budoucí financování těchto převáděných služeb Zlínský kraj připravil. Vzhledem k potřebě uvést věci na pravou míru, bych Vás chtěla požádat, abyste mě detailněji seznámil se záměry Zlínského kraje ohledně sociálních služeb, s postupem v souvislosti s Usnesením

Rady č. 0515/R17/19, včetně toho jak bude kraj postupovat, jestliže obec nebo jiný poskytovatel odmítne převáděné služby převzít. Také Vás musím upozornit na možné riziko privatizace těchto služeb. 

Je samozřejmě plně v kompetenci každého kraje rozhodnout prostřednictvím jakých právních forem poskytovatelů zajistí na svém území dostupnost sociálních služeb. Uznávám také, že je potřeba docílit, aby se obce více spolupodílely na financování sociálních služeb. Snaha umožnit lidem pobyt v jejich přirozeném prostředí, co nejdéle prostřednictvím terénních a ambulantních služeb je nepochybně našim společným cílem.

Zdroj: Tisková mluvčí Zlínského kraje Adéla Kousalová