Domov pro seniory ve Zlíně – Burešově bude mít v celém objektu elektrickou požární signalizaci

24.09.2022 14:44

ZLÍNSKÝ KRAJ – Krajští radní schválili požadavek příspěvkové organizace Domov pro seniory Burešov na zpracování projektové přípravy investiční akce spočívající v rozšíření elektrické požární signalizace a napojení na Pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
„Tato akce bude krajským Odborem investic zařazena v nejbližší aktualizaci do plánu příprav investic, protože potřebujeme zajistit bezpečnost našeho zařízení podle platného zákona o požární ochraně. Pověřili jsme Domov pro seniory Burešov zpracováním projektové dokumentace,“ řekla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast a životní prostředí. Na projektovou dokumentaci má organizace vyčleněno 320 tisíc korun jako odhad vycházející z cenové nabídky.
„Podle stávající legislativy musí mít budova, v níž jsou poskytovány pobytové služby sociální péče, elektrickou požární signalizaci, pokud je ubytovací kapacita zařízení nad 50 osob. Domov pro seniory Burešov přitom disponuje 170 lůžky,“ doplnila Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj