Do poloviny srpna mohou Vsetíňané žádat o dotace na obnovu staveb v centru města

07.07.2021 11:47

VSETÍN - Vsetínští zastupitelé vyhlásili dotační program na obnovu staveb. „Majitelé nemovitostí ve vybraných lokalitách v centru Vsetína tak mohou až do 13. srpna žádat město o finanční dotaci například na opravu fasády, zateplení, či výměnu oken a dveří,“ uvedla tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.
„Cílem programu je podpořit obnovu staveb v centrální části města Vsetín. A to jak nemovitých kulturních památek a staveb na území jejich ochranných pásem, tak staveb bez památkové ochrany, které dotvářejí původní historickou zástavbu,“ přiblížil starosta Jiří Růžička s tím, že k rozdělení v rámci dotačního programu je vyčleněno 400 tisíc korun.
Žadatelem přitom může být jak fyzická, tak i právnická osoba, která je vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti ve vybrané části města. 
„Maximální výše dotace na opravu fasád, zateplení, nátěry a výměnu oken, dveří či vrat činí 25 % a na restaurování kulturních památek nebo jejich částí až 50 % z celkových nákladů podporované aktivity. Stavební úpravy, udržovací práce či restaurování musí být realizovány vždy do 30. listopadu daného roku,“ doplnil starosta Růžička
Žádosti lze zasílat do 13. srpna na předepsaném formuláři. O rozdělení dotací rozhodne zastupitelstvo města nejpozději do konce září letošního roku.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Vsetín