Dny lidí dobré vůle 4. a 5. července na Velehradě nabídnou bohatý program v plném režimu

02.07.2022 12:01

ZLÍNSKÝ KRAJ – Dny lidí dobré vůle, které se konají 4. a 5. července na Velehradě při příležitosti státního svátku Dne slovanských věrozvěstů - svatých Cyrila a Metoděje, nabídnou bohatý program v tradičním režimu a bez omezení, která tuto akci provázela v minulých letech. Pořadatelé očekávají účast okolo 30 tisíc návštěvníků. Dny lidí dobré vůle na Velehradě jsou co do počtu účastníků největší oslavou spojenou s konáním státních svátků v České republice v průběhu celého roku.
„Pro Zlínský kraj je nesmírnou ctí a privilegiem, že právě náš region může být dějištěm celonárodní pouti na počest sv. Cyrila a Metoděje, patronů Moravy a spolupatronů Evropy. Je fantastické, že navzdory tolika staletím a tolika dějinným proměnám, jimiž prošla lidská civilizace, zůstává cyrilometodějský odkaz živý, aktuální a inspirativní,“ řekl hejtman Radim Holiš, který nad akcí převzal záštitu.
„Vnímáme Dny lidí dobré vůle jako top akci celostátního významu a vážíme si toho, že nás Arcibiskupství olomoucké coby hlavní pořadatel považuje za partnera,“ dodal hejtman Holiš s tím, že Zlínský kraj podpoří velehradské oslavy částkou 300 tisíc korun.
Starosta obce Aleš Mergental informoval, že na Velehrad přijali pozvání zástupci všech čtrnácti českých a moravských krajů, očekává se účast 11 krojovaných párů z těchto regionů. Od 14. hodiny 4. července do 17. hodiny 5. července bude fungovat odstavné parkoviště na obchvatu Starého Města a zároveň i kyvadlová doprava na Velehrad. Návštěvníci se mohou těšit například na pestrý program věnovaný rodinám s dětmi, řadu výstav, hudební vystoupení, sportovní aktivity i tvůrčí dílny.
„V letošním roce jsou pozváni i váleční uprchlíci a téma Ukrajiny jsme začlenili do celého projektu. Také si letos připomínáme 100. výročí založení Charity a začíná rovněž příprava na 100 let od úmrtí arcibiskupa Antonína Stojana v roce 2023. Jsme rádi, že jméno tohoto arcibiskupa začíná ve společnosti rezonovat a můžeme veřejnosti přiblížit jeho odkaz,“ sdělil Josef Kořenek, tajemník Dnů lidí dobré vůle.
Součástí velehradských oslav je tradičně i největší evropské setkání vozíčkářů, kteří se mohou díky doprovodu dobrovolníků Maltézské pomoci účastnit koncertů i bohoslužebných obřadů.
Před charitativním Večerem lidí dobré vůle, kde vystoupí řada vynikajících interpretů klasické i moderní hudby, proběhne 4. července ve velehradské bazilice Modlitba za vlast.
Slavnostní mši svatou při Národní pouti v úterý 5. července bude celebrovat kardinál Michael Czerny, rodák z Brna a blízký spolupracovník papeže Františka.
Dobročinný koncert i slavnostní bohoslužbu budou v živém přenosu vysílat Český rozhlas a Česká televize.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj