Dispečink záchranky je připraven i na blackout

24.11.2021 12:35

ZLÍN - Zdravotnické operační středisko (ZOS) Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS ZK) si poradí také s úplným blackoutem. Případné výpadky proudu ZOS z provozu nevyřadí.
„Pokud dojde z nějakého důvodu k přerušení dodávky elektrické energie, zapne se automaticky záložní generátor,“ prozradil ředitel ZZS ZK Josef Valenta. Výpadek proudu dispečink téměř nepostřehne. „Nástup záložního generátoru je okamžitý. Dispečerkám maximálně problikne displej monitoru,“ řekl šéf ZOS Libor Zajonc s tím, že podobná situace již v minulosti nastala.
„ZOS může také fungovat zcela mimo areál budovy ZZS ZK. Pro takové případy disponuje ZZS ZK vozidlem Mobilní operační středisko,“ zdůraznil ředitel Josef Valenta. Automobil je schopný fungovat kdekoli v terénu. Své využití by mohlo vozidlo najít zejména při zvládání mimořádných událostí, případně u opravdu početných akcí čítající desetitisíce návštěvníků.
Ještě vyšší zabezpečení systému tísňové linky přinese chystaná výstavba nového ZOS. „V rámci chystané investiční akce bude totiž poměrná část financí věnována také na obranu před kybernetickými útoky,“ dodal ředitel ZZS ZK Valenta.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje