Dětem z rodin v hmotné nouzi přispěje kraj na obědy více než milionem korun

25.09.2021 07:37

ZLÍNSKÝ KRAJ – Obědy do škol je projekt zacílený na děti ve věku od tří do 15 let navštěvující základní nebo mateřskou školu či víceleté gymnázium, jejichž rodiny se nachází v hmotné nouzi. „Ve Zlínském kraji se podpora týká 176 dětí z 31 základních a mateřských škol. Celková výše dotace ve školním roce 2021/2022 činí 1 099 182 korun,“ informovala krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.

„Obědy ve školách budou proplaceny dětem, jejichž rodiče doložili na úřadu práce, že splňují podmínky pro zařazení do projektu. Někomu se proplacení oběda může zdát jako banalita, ale i tenhle krok může přispět ke zlepšení zdravotního stavu dětí z rodin v hmotné nouzi a může být přínosný i pro zvýšení školní docházky u dětí, které to na startu mají těžší,“ řekla Zuzana Fišerová, krajská radní pro školství a kulturu

Dětem, jejichž rodiče splňují podmínky pro zařazení do projektu, bude vydávána strava v zařízeních školního stravování, přičemž škola bude hlídat plnění podmínky docházky a konzumace v průběhu školního roku. Na základě spolupráce Krajského úřadu Zlínského kraje, Úřadu práce a školských zařízení bylo identifikováno v hmotné nouzi 176 dětí/žáků z těchto zapojených škol. Konkrétně se týká 47 dětí ve věku 7-10 let, 69 dětí ve věku 11-14 let, 10 dětí nad 15 let, 39 dětí do šesti let z MŠ a 11 dětí od sedmi let v MŠ. Většina dětí pochází ze škol umístěných ve městech.
Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj

Ilustrační foto: Archiv SNZ