Deset přístrojů pomáhá s hojením ran v rámci podtlakové terapie VAC v Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí

11.07.2024 09:03

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí využívá VAC systém, tedy metodu, která působením řízeného podtlaku na povrch rány zlepšuje její hojení již více než 10 let. Doposud byl přiložen VAC systém celkem 558 pacientům, u kterých bylo provedeno 1 233 výměn v rámci podtlakové terapie. Jen za rok 2023 a první pololetí 2024 byla podtlaková terapie přiložena 121 pacientům, kterým pomohla v rámci různých operačních a chirurgických diagnóz.

„Podtlaková terapie je léčebná metoda určená k hojení ran, kdy je využíván k podpoře hojení podtlak. Lze jej využít nejen k léčbě defektů, ale i preventivně v místě sutury rány při rozsáhlém chirurgickém zákroku,“ vysvětluje Karla Melichaříková, vrchní sestra chirurgické odbornosti. 

„Podtlakový systém na našem chirurgickém oddělení aktivně uzavírá ránu a odvádí z ní infekční materiál. Napomáhá kontrakci rány, urychluje průběh čistící fáze, zlepšuje prokrvení spodiny, a navíc je bariérou proti vstupu sekundární infekce,“ dodává vrchní sestra Karla Melichaříková. Zpravidla samotná výměna a celkové zhodnocení efektu léčby trvá tři až pět dnů a oddělení má k dispozici celkem 10 těchto přístrojů.

Jaké jsou nejčastější lokalizace na těle, kam se podtlak zavádí? „Nejčastěji u nás přikládáme na obtížně se hojící defekty převážně dolních končetin, dekubity na různých částech těla. Terapie je využívána i při sekundárně hojících se operačních ranách s hnisavou sekrecí. V poslední době ji využíváme preventivně také na suturu rány po rozsáhlých operacích v oblasti břicha,“ doplňuje místa přiložení VAC systému vrchní sestra.

To, že podtlaková terapie má ve zdravotnictví nezastupitelné místo je nezpochybnitelné. Jaké jsou ale její největší výhody? „Je to především léčebný efekt a komfort pacienta, kdy se pacient může s přístrojem pohybovat bez omezení, také se odbourávají časté převazy při průsaku, protože sekret je odváděn do kanystru a také se eliminuje zápach při hojení,“ zakončuje vrchní sestra chirurgických oborů.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí