Demolice kina je ukončena, začíná stavba kulturního centra

14.04.2022 08:46

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - Téměř měsíc trvala kompletní demolice budovy bývalého kina a většiny přilehlých zpevněných ploch v Bezručově ulici. V následujících měsících zde bude probíhat stavba kulturního centra.

„Stavební prace na hlavní stavbě a úpravě venkovních prostor začnou již v příštím týdnu, téměř ihned po Velikonocích. V úterý 12. dubna bylo stavebním firmám předáno staveniště. Stavba kulturního centra by měla být včetně zkušebního provozu dokončena a předána do užívání na sklonku roku 2023,“ uvedla Petra Graclíková, rožnovská tisková mluvčí.

Demolice budovy kina začala v první polovině března letošního roku. Likvidovalo se vnitřní vybavení, sociální zázemí a následně přišlo na řadu bourání samotné budovy a okolních zpevněných ploch. Tento proces trval téměř měsíc, kdy bylo nutné také odvézt i sejmutou ornici mimo staveniště.
„Samotná demolice probíhala dle plánu, za což jsem velmi rád. Jediná nečekaná změna přišla až na samotném konci demoličních prací. Realizační firma narazila na staveništi na železobetonové kolektory, které tvořily odbočovací ramena ze stávajícího nefunkčního topného kanálua které nebyly zaneseny v žádných podkladech ani projektové dokumentaci. Tyto kolektory byly z prostoru staveniště odstraněny a odvezeny,“ popsal proces místostarosta města Jiří Melcher.

V úterý 12. dubna se na místě bývalého kina sešli zástupci stavební firmy pověřené hlavní stavbou, zástupci firmy, která zajišťuje realizaci venkovních prostor a sadových úprav, zástupci města, hejtman Zlínského kraje, autorský dozor za ARCHTEAM, technický dozor a odpovědná osoba zodpovědná za BOZP. Výstavba hlavní budovy, ta by měla začít v příštím týdnu, téměř ihned po Velikonocích.
„Kontrolní dny stavby absolvujeme každý týden, abychom měli perfektní přehled o jejím průběhu a o případných změnách, které mohou nastat při stavbě kulturního centra. V úterý jsme předali staveniště a přesouváme se k další fázi. Stavební firma bude začínat s přemístěním oplocení tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost při stavebních pracích, naveze těžkou techniku a začnou probíhat zemní výkopové práce. Postupně budou zahájeny i úpravy venkovních prostor,“ uvedl za odbor investic MěÚ Rožnov Marek Moll.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Rožnov pod Radhoštěm