Delegace ze Zlínského kraje se v Dánsku zajímala o využití moderních asistivních technologií v sociální oblasti

19.10.2022 14:09

ZLÍNSKÝ KRAJ – Seznámit se s tím, jak v zemi funguje systém péče o seniory a jak se zde v sektoru sociálních služeb testují nové technologie a inovace, bylo cílem pracovní návštěvy Dánska, kterou ve dnech 10. až 13. října absolvovala delegace ze Zlínského kraje. Její členkou byla také statutární náměstkyně Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.
„Co se týká asistivních technologií, zajímali jsme se především o jejich certifikace, testování i následné využití včetně financování nákupu. Pozornost jsme však věnovali rovněž vzdělávání sociálních pracovníků, financování sociálních služeb a propojení sociální péče se zdravotní péčí. Nad rámec oficiálního programu jsme navštívili i organizaci zaměřenou na ohrožené děti a mládež a také jsme absolvovali řadu schůzek s politickými zástupci obcí a regionu. Přivážíme si řadu cenných poznatků, které pro nás mohou být inspirací,“ řekla Hana Ančincová.
„Členy delegace byli kromě představitelů Zlínského kraje také zástupci Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, Diakonie Českobratrské církve evangelické, Českého vysokého učení technického v Praze a Sociálních služeb Vsetín, tedy organizací, které jsou ve Zlínském kraji aktivně zapojeny do pilotního projektu zavádění asistivních technologií ve zdravotnictví a sociální oblasti,“ upřesnila Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
Na veletrhu Welfare Technology 2022 v Odensee se setkali se zástupci dánských firem zaměřujících se na sektor péče o seniory. Delegace navštívila také dánskou školu pro pečovatele, kde se seznámila se vzděláváním v oblasti moderních technologií, Univerzitní nemocnici v Odensee nebo Centrum asistivních technologií v Aalborgu.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj