Dagmar Filgasová: I lidé se zdravotním postižením mají ostatním co dát

01.02.2017 17:29

VSETÍN - Město Vsetín pravidelně oceňuje dobrovolníky a osobnosti v neziskovém sektoru, které se věnují v různých oblastech dětem, seniorům nebo osobám se zdravotním postižením. V loňském roce byla v sociální oblasti oceněna Dagmar Filgasová, kterou navrhla Rosca Vsetín za přínos v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením. I když je paní Filgasová sama zrakově postižená, přesto dělá pro klienty vše a své práci se věnuje naplno. Vybudování masáží v pobočce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých na Vsetíně před třemi lety, je také její zásluha. Požádali jsme proto paní Dagmar o rozhovor, aby se s námi podělila, co pro své klienty, ale nejen pro ně chystají na letošní rok a také jaké služby nabízejí v rámci masáží.

Paní Dagmar, jak hodnotíte loňský rok, co se vám podařilo?

V roce 2016 se nám v péči o osoby se zrakovým postižením podařilo nastavit rozvoj jak sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu, tak volnočasových a sportovních aktivit. Naše služby vyhledává čím dál více klientů a z tohoto důvodu se snažíme poskytnout co nejširší škálu možné pomoci. Spektrum zájemců se pohybuje zejména ve střední a vyšší věkové kategorii a tomu jsou naše služby přizpůsobeny. Pomáháme vyrovnat se s těžkou oční diagnózou lidem, kteří si v tu chvíli neví rady a mají pocit, že se jim hroutí svět. V našich silách je naučit člověka s těžkou vadou zraku velké míře samostatnosti, zapojit ho do pracovního kolektivu, využít volný čas s pomocí kultury a sportovních aktivit. Vytváří se u nás pevná pouta přátelství a porozumění.

 Jaké plány máte na rok letošní, nechystáte třeba pro širokou veřejnost Den otevřených dveří?

V roce 2017 rozšiřujeme nabídku poradenských aktivit, a to zejména v pomoci při obsluze speciálních kompenzačních pomůcek a výuky na ozvučených počítačích. Rozšířujeme nabídku sportovního využití, v loňském roce jsme zakoupili tandemové kolo a můžeme nabídnout i showdown – ping ponk pro nevidomé. Dále plánujeme aktivně vést mladou generaci k poznání, že lidé se zdravotním postižením s trochou pomoci mohou být platnými členy naší společnosti. Jedná se zejména o osvětu ve formě přednáškových a prezentačních aktivit na základních a středních školách. Velmi se nám osvědčila spolupráce s vsetínským gymnáziem, z jehož prostředí vycházejí budoucí sociální pracovníci. Žákům a studentům předvádíme naše kompenzační pomůcky, kdy si mají možnost sami vyzkoušet, jaký je život člověka se zrakovým postižením. Velký zájem poutá vždy vodicí pejsek, který dokáže našim klientům velmi pomoci. Ve čtvrtek 11. května plánujeme všem zájemcům předvést naše pracoviště v rámci Dne otevřených dveří, kde se budou moci seznámit se spoustou zajímavých podnětů sloužících pro osoby se zrakovým postižením. Rovněž v našem relaxačním centru masáží jsme připravili novinky, kromě vyhledávaných klasických masáží nyní nabízíme také relaxační čokoládovou masáž či teplé skořicové zábaly s rehabilitačním a léčebným účinkem.

Jaké služby vsetínská pobočka SONS nabízí? Na jaké masáže byste veřejnost pozvala?

Občanům nabízíme dvě registrované služby – odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby. V rámci těchto služeb řešíme individuální potřeby každého klienta a jsme mu nápomocni na další cestě životem tak, aby žil, pokud možno plnohodnotný život. Mimo tyto služby nabízíme rovněž masáže, které provádějí naši zrakově postižení maséři a masérky v relaxačním centru SONS. Zde si klienti přijdou odpočinout a svěří se citlivým rukám našich zaměstnanců, kteří sice vždy nevidí, ale o to intenzivněji dokáží vnímat potřeby našich zájemců. Nabízíme klasické, relaxační, lymfatické a reflexní terapie v příjemném prostředí za nízké ceny. Více informací občané naleznou na www. sons-masaze-vsetin.cz, naše sídlo je na ulici Tyršova 1271 ve Vsetíně, vedle hřiště u parku. Služby poskytujeme denně a můžeme rovněž v naléhavých případech zajet i domů ke klientům.Touto cestou bych ráda poděkovala městu Vsetín za pomoc při zřízení relaxačního centra a za podporu při výkonu našich sociálních služeb.

Jak vnímáte vývoj společnosti vzhledem k zdravotně postiženým spoluobčanům? Lepšíme se?

Je hezké sledovat, jak se v oblasti vnímání lidí se zdravotním postižením mění zdravá veřejnost k lepšímu. Pokud postihne člověka zdravotní omezení, je velmi tenká hranice mezi jeho životem a propadem na okraj společnosti. Většinová zdravá veřejnost čím dál více přijímá osoby se zdravotním postižením mezi sebe jako sobě rovné a napomáhá tak rozvoji vzájemných kvalitních vztahů. Čím dál více lidí nás oslovuje s nabídkou pomoci, kdy sami mají radost z toho, že mohou být užiteční. Tento trend se snažíme udržovat a rozvíjet, a proto v současné době registrujeme zájemce o dobrovolnickou službu v naší organizaci. Všem, kteří jakkoli pomáhají lidem, kteří pomoc potřebují, touto cestou velmi děkuji.

Adéla Kousalová
Dagmar Filgasová. Foto: www.mestovsetin.cz