Cyrilometodějská stezka se představila v Evropském parlamentu

21.10.2022 09:07

ŠTRASBURK/ZLÍNSKÝ KRAJ – Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy se v minulých dnech představila v Evropském parlamentu. V úterý 18. října večer se uskutečnilo zahájení výstavy projektu, kterého se zúčastnili hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a jeho náměstek Lubomír Traub, předseda sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje.
„Jsme hrdí na pestrost regionu, ve kterém žijeme a kde působili v devátém století i byzantští vzdělanci – svatí Cyril a Metoděj. I díky více než tisícileté křesťanské kultuřev našem kraji klademe důraz na ctění kulturních kořenů a uchovávání tradic. Na půdě Evropského parlamentu jsme chtěli projekt Cyrilometodějské stezky představit a získat další partnery, kteří nám pomohou s jejím dalším budováním a propagací. A to se podařilo i díky spolupráci s poslankyní Evropského parlamentu Martinou Dlabajovou a profesionálnímu přístupunašeho týmu. Přeji si, aby se Cyrilometodějská stezka stala kulturním mostem, který bude spojovat lidi dobré vůle v celé Evropě,“ řekl na zahájení hejtman Radim Holiš.
„Byl jsem mile překvapen, jakou pozornost výstava v Evropském parlamentu vzbudila. To nás utvrzuje, že jdeme správnou cestou. Cyrilometodějská stezka staví na širokém odkazu svatých Cyrila a Metoděje, spolu-patronů Evropy a je zaměřena na podporu udržitelného kulturního turismu a stále populárnějšího poutního turismu. Výstava informuje o kulturním dědictví, turistických cílech a trasách, ale i o záměrech dalšího rozvoje stezky,“ uvedl náměstek Lubomír Traub.
Tentýž den se uskutečnilo také jednání se zástupkyní Řecka v Rozšířené parciální dohodě Rady Evropy o kulturních stezkách Margaritou Lioulií z řeckého ministerstva kultury a sportu. Právě ona je jednou z těch, kteří o certifikacích a re-certifikacích kulturních stezek podle kritérií Rady Evropy rozhodují. Jednání se týkalo především zájmu o širší zapojení řeckých partnerů do projektu.
Akce ve Štrasburku byla organizována díky spolupráci europoslankyně Martiny Dlabajové, Zlínského kraje a sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje.
„Nápad na vznik Cyrilometodějské stezky sahá až do roku 2011 a je spojen s myšlenkou inspirovat a více podporovat evropské hodnoty. K těm určitě patří především porozumění, kulturní dialog a jednota. Tedy to, co všichni v této nejisté době obzvlášť potřebujeme,“ řekla Martina Dlabajová, která Cyrilometodějskou stezku dlouhodobě podporuje
a propaguje. Na půdě Evropského parlamentu uspořádala výstavu na toto téma už v roce 2014.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj